Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus26422.06.20233

4641-2023 (01 01 00)

Vastuualuepäällikön viran perustaminen kulttuurin palvelukokonaisuuteen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kulttuurin palvelukokonaisuuteen perustetaan vastuualuepäällikön virka 1.8.2023 lukien. Palvelukokonaisuuden museopalveluissa olevan vastuualuepäällikön toimen tilalle tarvitaan vastuualuepäällikön virka, koska työtehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä.

Kh § 264

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 14.6.2023:

​Kulttuurin palvelukokonaisuus on esittänyt, että kulttuurin palvelukokonaisuuden museopalveluiden näyttelyt ja yleistyö -vastuualueelle perustetaan vastuualuepäällikön virka, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.593,56 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Vastuualuepäällikön toimi (vak.nro 403718) esitetään lakkautettavaksi.

​Esityksessä on todettu, että museopalvelujohtajan alaisuudessa toimii neljä vastuualuetta: asiakaspalvelu, kokoelmat ja kulttuuriperintö, konservointi sekä näyttelyt ja yleisötyö. Vastuualueita johtavat vastuualuepäälliköt, konservoinnin vastuualuetta tehtävänimikkeellä pääkonservaattori. Vastuualueiden päälliköt ovat virkasuhteisia lukuun ottamatta näyttelyt ja yleisötyö -vastuualueen päällikköä, joka on työsopimussuhteessa. Vastuualuepäälliköiden tehtävät ja vastuut ovat kuitenkin keskenään yhtäläiset.

​Esityksen mukaan kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2023 § 86 kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten kulttuuripalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet (diaarinro 4417-2023). Hankintavaltuudet on myönnetty vain viranhaltijoille. Näyttelyt ja yleisötyö -vastuualueen päällikölle ei siten enää myönnetty hankintavaltuuksia. Museopalveluiden vastuualueella kaikkien vastuualuepäälliköiden tehtäviin kuuluu mm. hankinnoista vastaaminen. Näin ollen myös näyttelyt ja yleisötyö -vastuualueen päällikön tulisi olla virkasuhteessa.

​Esityksessä on lisäksi todettu, että näyttelyt ja yleisötyö -vastuualueen tehtäväkenttä on keskeinen museopalveluissa. Vastuualue suunnittelee, tuottaa ja toteuttaa museopalveluiden näyttelytoimintaa, pedagogisia palveluita ja tapahtumia kaikkiin museon toimipaikkoihin. Vastuualueen päällikkö johtaa tätä kokonaisuutta. Tehtävällä on suuri merkitys koko museopalveluiden tuottojen toteutumiselle, museon imagolle ja vetovoimalle sekä siten myös kaupungin vetovoimalle. Tehtävän ja koko museopalveluiden toiminnan järjestäminen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla edellyttää näyttelyt ja yleisötyö -vastuualueen vastuualuepäällikön palvelusuhteen saattamista virkasuhteeksi. Virkasuhde mahdollistaa hankintavaltuuksien myöntämisen vastuualuepäällikölle ja samalla vastuualuepäällikön palvelusuhde saatetaan samanarvoiseksi muiden museopalveluiden vastuualuepäälliköiden kanssa kuten tehtäväkin edellyttää.

​Palvelukokonaisuus on esittänyt, että perustettavan viran tehtäväkohtainen palkka ja kelpoisuusvaatimus vastaavat vastuualuepäällikön toimen (vak.nro 403718) tehtäväkohtaista palkkaa ja kelpoisuusvaatimusta. Koska vastuualuepäällikön toimi lakkautetaan, ei viran perustamisesta synny kustannusvaikutuksia.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin perustettavaksi esitettävän viran toiminnallisesta tarpeesta. Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole muutoinkaan huomautettavaa palvelukokonaisuuden esitykseen.

​Hallintosäännön 87 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta.

Liite 1​ ​Esitys viran perustamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus


Liitteet:

Kh § 264
Liite 1:Esitys viran perustamisesta