Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus26822.06.20237

4592-2023 (10 00 02, 10 03 02)

Margaretan huvila- ja caravanalueen vuokraaminen

Tiivistelmä:

Kaupunki omistaa Hirvensalosta Margaretan huvila- ja caravanalueen, jossa on toukokuusta 2021 alkaen ollut päävuokralaisena SF-Caravan Turku ry. Yhdistys toteuttaa alueella leirintäpalveluja jäsenistölleen ja ulkoisille asiakkaille. Kahden kauden kokemuksella yhdistys haluaisi sitoutua kohteeseen pitkällä vuokrasopimuk-sella. Tämä mahdollistaisi toiminnan kehittämisen sekä yhdistyksen taloudelliset panostukset Margaretan alueeseen ja rakennuksiin. Kaupunginhallitukselle esitetään noin kymmenen vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen solmimista yhdistyksen kanssa.

Kh § 268

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto ja kiinteistökehityspäällikkö Petri Liski 14.6.2023:

Kohde

Turun kaupunki omistaa Hirvensalon Tammistosta Margareta -nimellä tunnetun huvila- ja caravanalueen. Kaupunki on hankkinut kohteen 1930-luvulla työntekijöidensä kesäkotitoimintaa varten. Alueen vanhimmat rakennukset, Margaretan päärakennus ja nk. tanssisalirakennus ovat 1900-luvun alusta. Näiden lisäksi alueella on eri ikäisiä majoitusrakennuksia sekä kaksi rantasaunaa. Kokonaisuuteen sisältyy myös laaja matkailuajoneuvoalue. Ajalla 1.1.2010 – 30.9.2020 Margareta oli vuokrattuna Turun Yhteisjärjestö JHL ry:lle.

Nykyinen vuokrasopimus

Syksyllä 2020 JHL:n vuokrasopimuksen päätyttyä Margaretalle alettiin etsiä uutta vuokralaista. SF-Caravan Turku ry ilmaisi kiinnostuksensa aluetta kohtaan. Hyvinvointitoimialan lastensuojelu oli kiinnostunut päärakennuksen ja uuden rantasaunan käytöstä. Neuvottelujen lopputuloksena Margaretan päärakennus ja rantasauna vuokrattiin 1.5.2021 alkaen sisäisellä vuokralla hyvinvointitoimialalle ja muut Margaretan rakennukset SF-Caravan Turku ry:lle. Saunan osalta sovittiin järjestelystä, jossa yhdistys saa käyttää uuden saunan tiloja aikoina, jolloin lastensuojelulla ei ole saunalle käyttöä. Yhdistyksen vuokratason määrittämiseksi teetettiin vuokratasolausunto ulkopuolisella asiantuntijalla.

​Kahden kesäkauden kokemuksella lastensuojelu kokee rantasaunan erittäin käyttökelpoiseksi oman toimintansa näkökulmasta. Margaretaan tullaan Turun lastenkodeista kesäisin ja koulujen lomien aikana saunomaan ja uimaan. Sitä vastoin päärakennuksen suunniteltu yöpymiskäyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi. Lastensuojelun tahtotilana on luopua päärakennuksen käytöstä, mutta mahdollistaa rantasaunan käyttö jatkossakin.

Lastensuojelu siirtyi 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnaksi. Margaretan rakennuksista ei tässä yhteydessä tehty vuokrasopimusta hyvinvointialueen kanssa, vaan asiassa päätettiin edetä myöhemmin tehtävällä erillisellä sopimuksella.

Uusi pitkäaikainen vuokrasopimus

SF-Caravan Turku ry on saanut alueen leirintätoiminnan hyvin käyntiin ja heillä olisi kiinnostus solmia kohteesta kymmenen vuoden määräaikainen vuokrasopimus. Yhdistyksellä on vuokrasopimukseen perustuen laaja kunnossapitovastuu ja pidempi vuokra-aika mahdollistaisi yhdistykselle rakennusten korjaustöiden suunnittelun ja jaksottamisen. Samassa yhteydessä lastensuojelun käytöstä vapautunut päärakennus voitaisiin lisätä yhdistyksen sopimukseen.

Margaretan alueelle ei ole laadittuna asemakaavaa. Hirvensalon osayleiskaavassa Margaretan alue on merkitty asuntoalueeksi. Maankäytön muuttuminen edellyttää asemakaavan laadintaa. Margaretan alueelle sijoittuva asemakaavahanke on kaavoitusohjelmassa aikataulutettu alkamaan vasta vuoden 2026 jälkeen, joten kaavoitusprosessi voidaan viedä läpi vuokrakauden aikana. Kaavoitusprosessin kestäessä kaupungin intressinä on pitää alue käytössä ja rakennukset kunnossa siten, että kaupunki ei joudu tekemään merkittäviä taloudellisia panostuksia rakennusten kunnon ylläpitoon. Tästä näkökulmasta noin kymmenen vuoden määräaikainen vuokrasopimus toteuttaa kaupungin tavoitteita.

Neuvotellussa uudessa vuokrasopimuksessa päärakennus ja uusi sauna lisätään yhdistyksen vuokrauksen piiriin, eli yhdistys hallitsisi jatkossa Margaretan aluetta kokonaisuudessaan. Sopimukseen on kirjattu yhdistykselle velvoite vuokrata uutta saunaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun käyttöön.

Yhdistykseltä perittävä vuokra pysytetään indeksikorotukset huomioiden nykyisen sopimuksen mukaisena ollen 544,88 €/kk (alv 0 %). Sopimukseen sisältyvät kaksi uutta rakennusta mahdollistavat yhdistykselle uutta liiketoimintaa, mutta vastavuoroisesti pitkään sopimukseen sisältyy laaja ylläpitovastuu, jonka velvoitteiden täyttämiseksi vuokralainen joutuu tekemään vuosittain merkittäviä taloudellisia panostuksia.​ ​

Yhdistykselle osoitetusta laajasta kunnossapitovastuusta poiketen kaupunki vastaa jatkossakin kulttuurihistoriallisesti avokkaan päärakennuksen vesikaton, julkisivujen ja ikkunoiden kunnossapitotarpeista. Lisäksi kaupunki peruskorjaa Margaretan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan uimalaiturin sulan veden kaudella vuonna 2024. Näiden töiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen kaupungilla on parhaat edellytykset.

Neuvoteltu sopimusluonnos on kaupungin kokonaisedun mukainen. Margaretan rakennukset saadaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön, lastensuojelun rantasaunaan kohdistuva vuokraamisoikeus turvataan, kaupunki saa kohteesta vuokratuloa ja vuokralainen vastaa laajasti kohteen käyttö- ja ylläpitokustannuksista. Huomionarvoista on, että SF-Caravan Turku ry tarjoaa Margaretassa majoitus- ja matkailupalveluita oman jäsenistönsä ohella myös koti- ja ulkomaisille matkailijoille. Margaretan nykyisen toiminnan vakiinnuttaminen pitkällä vuokrasopimuksella palvelee myös kaupungin matkailun kasvuun ja monipuolistumiseen tähtääviä päämääriä.

Liite 1Vuokrasopimus liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen ja valtuuttaa tilapalvelujohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että alueen kaavoitus käynnistetään vuokrakauden aikana ja että tämä päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoSF-Caravan Turku ry
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 268
Liite 1:Vuokrasopimus liitteineen