Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja11919.05.2023 

3837-2023 (01 02 00)

Kahden koulunkäynninohjaajan TVA:han perustuva tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 17.5.2023:

Kahden koulunkäynninohjaajan toimen (vak.nrot 410069 ja 940405) työtehtävissä on tapahtunut määräaikaisesti sellaisia muutoksia, että niillä on vaikutusta tehtävän vaativuuteen. Tehtävien vaativuuden ja vaativuustasossa tapahtuneiden muutosten takia tulee em. toimen hoitajien tehtäväkohtainen palkka määritellä TVA:n mukaiselle oikealle tasolle.

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että:

- koulunkäynninohjaajan toimen (vak.nro 410069) hoitajan tehtäväkohtainen palkka ajalla 8.8.2022 – 30.9.2022 on 2.040,73 €/kk ja ajalla 1.10.2022 – 31.7.2024 2.050,93 €/kk, ja

- koulunkäynninohjaajan toimen (vak.nro 940405) hoitajan tehtäväkohtainen palkka ajalla 8.8.2022 – 30.9.2022 on 2.040,73 €/kk ja ajalla 1.10.2022 – 2.6.2023 2.050,93 €/kk.

Tällä päätöksellä ei muuteta toimien vakanssirekisteriin määriteltyä tehtäväkohtaista palkkaa.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

mtpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX