Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö16219.05.2023 

1838-2023 (01 01 00)

Johdon sihteerin toimen (vakanssi 000436) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen 11.5.2023:

Yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueelle johdon sihteeripalveluihin sijoittuva johdon sihteerin vakanssi (000436) vapautuu 1.7.2023. Vakanssin tehtäväkuvaus on päivitetty vastaamaan johdon sihteeripalveluiden tarpeita. Johdon sihteeri toimii erityisesti ylimmän johdon tukena arjen sujuvuuden varmistajana. Hän toimii johdon sihteeripalveluissa jatkossa myös tiiminvetäjänä vastaten omalta osaltaan johdon sihteereiden työhön liittyvästä arjen kehittämisestä ja koordinoinnista. Vakanssin 000436 nykyinen kelpoisuusvaatimus on korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto. Tehtävien muuttuessa on perusteltua edellyttää toimeen valittavalta korkeakoulututkintoa.

Tehtäväkohtaisen palkan tasoa on pohdittu yhdessä henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön kanssa ja tehtävien vaativuuden perusteella vakanssin tk-palkan tulisi olla 3 000 e/kk (KVTES, hinnoittelemattomat).

Esitän, että 15.5.2023 lukien vakanssin 000436 kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja että tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan samasta ajankohdasta lukien vastaamaan muuttuneiden tehtävien vaativuutta. Tiiminvetäjävastuun myötä esitän vakanssin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 000 e/kk (KVTES hinnoittelematon). Vakanssiin esitettävät muutokset eivät koske vakanssin nykyistä haltijaa.

Lisäksi esitän, että tehtävä saadaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä palkkaamislupaa.

Hallintojohtaja Jukka Varonen:

Puollan esitystä.

Liite 1​Esitys johdon sihteerin toimen muuttamisesta

Liite 2​Tehtäväkuvaus, vakanssi 000436

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 12.5.2023:

​Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen ja hallintojohtaja Jukka Varonen ovat esittäneet, että konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueella oleva johdon sihteerin toimen (vak. nro 000436) tehtäväkohtainen palkka muutetaan siten, että tehtäväkohtainen palkka on 3.000 €/kk (KVTES/hinnoittelematon) 15.5.2023 alkaen. 1.6.2023 alkaen voimaan tuleva yleiskorotus otetaan huomioon em. tehtäväkohtaisessa palkassa myöhemmin. Toimen nykyinen tehtäväkohtainen palkka on 2.777,22 €/kk (KVTES/hinnoittelematon).

​Lisäksi on esitetty, että 15.5.2023 lukien johdon sihteerin toimen (vak. nro 000436) kelpoisuusvaatimus muutetaan sitä, että kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. On esitetty myös, että tehtävä saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.​

Esityksessä on todettu, että johdon sihteerin tehtävä vapautuu 1.7.2023 alkaen. Toimen tehtäväkuvaus on päivitetty vastaamaan johdon sihteeripalveluiden tarpeita. Johdon sihteeri toimii erityisesti ylimmän johdon tukena arjen sujuvuuden varmistajana. Hän toimii johdon sihteeripalveluissa jatkossa myös tiiminvetäjänä vastaten omalta osaltaan johdon sihteereiden työhön liittyvästä arjen kehittämisestä ja koordinoinnista.

Johdon sihteerin toimen nykyinen kelpoisuusvaatimus on korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto. Tehtävien muuttuessa on perusteltua edellyttää toimeen valittavalta korkeakoulututkintoa. Samalla tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan vastaamaan muuttunutta tehtäväkuvaa.

Esitetyn muutoksen kustannusvaikutus on vuositasolla noin 3.600 €. Hallintopäälliköltä saadun tiedon mukaan esitys voidaan toteuttaa talousarvion puitteissa.

Liite 1​Esitys johdon sihteerin toimen muuttamisesta​

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjausyksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Johdon sihteerin toimen tehtäväkohtainen palkka ja kelpoisuusvaatimus voidaan muuttaa esitetyllä tavalla. Esityksestä aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan​ työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että:

-​ ​ ​Turun kaupungin konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueella olevan johdon sihteerin toimen (vak. nro​ 000436) tehtäväkohtainen palkka muutetaan siten, että ko. toimen tehtäväkohtainen palkka on 3000 €/kk (KVTES/hinnoittelematon),

-​ ko. toimen kelpoisuusvaatimus muutetaan siten, että kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan korkeakoulututkinto 15.5.2023 lukien. Em. muutokset eivät koske toimen nykyistä hoitajaa.

- johdon sihteerin toimi (vak. nro 000436) saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

​​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 162
Liite 1:Esitys johdon sihteerin toimen muuttamisesta