Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö16117.05.2023 

3822-2023 (01 01 00)

Omistajaohjauksen vastuualueen vakanssien (vak.nrot 000557 ja 000930) nimikkeiden muuttaminen

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 17.5.2023:

Konsernihallinnon johdon tuen omistajaohjauksen vastuualueella on omistajaohjauksesta vastaavan controllerin (vak. nro 000557) ja talouspäällikön (vak. nro 000930) toimet. Näiden vakanssien lisäksi vastuualueella on konsernilakimiehen (vak. nro 000123) virka, jonka vakanssikohtainen nimike muutettiin 1.1.2023 alkaen.

Talouspäällikön vakanssi siirrettiin kansliapäällikön päätöksellä (dnro 14843-2022) talouspalvelujen vastuualueelta. Siirron myötä vakanssin tehtävänkuva on muuttunut siten, että toimen tehtävänimikkeen muuttaminen konsernitalouspäälliköksi olisi perusteltua ja tarkoituksenmukaista.

Omistajaohjauksesta vastaavan controllerin vakanssin nimike ei vastaa enää nykymuodossaan omistajaohjauksen vastuualueen tehtävänkuvia. Tarkoituksenmukaista ja perusteltua olisi muuttaa vakanssin nimike konserniohjauspäälliköksi, mikä vastaa nykyistä tehtävänkuvaa sekä on linjassa muiden vastuualueiden nimikkeiden ja yleisesti suurten kaupunkien vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa. Esitettävät nimikemuutokset vastaavat Kevan kunta-alan ammattinimikkeitä konserniohjauspäällikkö (79986) ja konsernitalouspäällikkö (80096).

Vakanssien haltijat ovat antaneet suostumuksensa nimikemuutoksiin. Tehtävillä muutoksilla ei ole kustannusvaikutusta eivätkä muut palvelusuhteen ehdot muutu.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan asiasta päättäminen kuuluu kansliapäällikön toimivaltaan.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että konsernihallinnon johdon tuen omistajaohjauksen vastuualueella olevan omistajaohjauksesta vastaavan controllerin toimen (vak.nro 000557) tehtävänimike muutetaan konserniohjauspäälliköksi ja talouspäällikön toimen (vak.nro 000930) tehtävänimike muutetaan konsernitalouspäälliköksi 1.6.2023 lukien.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX