Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja11819.05.2023 

3805-2023 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen 29.05.2023 alkaen

Henkilöstöpalvelupäällikkö Teija Mielonen 11.05.2023:

Toimistosihteeri XXXXX on maksettu aiemmin tehtyjen päätöksien perusteella henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan lupaneuvojana (vak. nro 001073) sekä toimistosihteerinä HR-asioissa.

Henkilökohtaisen lisän suuruus on ollut 120,23 €/kk. Kyseisen lisän myöntämisperusteet ovat edelleen voimassa XXXXX siirtyessä toimistosihteerin tehtävään Operatiivisten henkilöstöasioiden - yksikköön (vak. nro 409031) 29.05.2023 alkaen. Kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina.

Esitän, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen siirtyessään 29.05.2023 alkaen toimistosihteerintehtävään (vak. nro 409031). Henkilökohtaisen lisän suuruus on 120,23 €/kk.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen siirtyessään 29.05.2023 alkaen toimistosihteerin tehtävään Operatiivisten henkilöstöasioiden – yksikköön (vak. nro 409031). Henkilökohtaisen lisän suuruus on 120,23 €/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX