Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja11719.05.2023 

3804-2023 (01 02 00)

Toimistosihteerin tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

Henkilöstöpalvelupäällikkö Teija Mielonen 10.05.2023:

Operatiivisten henkilöstöasioiden – yksikössä on kaupungin eläkeasioista vastaavan henkilön poissa ollessa tarve siirtää eläkeasioiden hoitamisen vastuu osaksi toimistosihteerin (vak.nro 000413) tehtäviä ajalla 4.5.-2.6.2023.

Edellä mainitusta syystä Operatiiviset henkilöstöasiat – yksikössä työskentelevän toimistosihteeri XXXXX (vak.nro 000413) työtehtäviin sisällytetään määräaikaisesti vaativammat kaupungin eläkeasioihin liittyvät tehtävät. XXXXX vastaa kaupungin eläkeasioiden hoitamisesta yllä mainitulla ajalla.

XXXXX työtehtävät muuttuvat yllä mainituin perustein aiempaa vaativammaksi ja hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tulee korottaa ajalla 4.5.-2.6.2023 vastaamaan nykyisen kaupungin eläkeasioita hoitavan henkilön (vak.nro 270771) tehtäväkohtaista palkkaa (2,603.65 €/kk).

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 2.6.2021 § 98 perusteella asiasta päättäminen kuuluu henkilöstöjohtajan päätösvaltaan.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että toimistosihteerin (vak.nro 000413) tehtäväkohtainen palkka maksetaan ajalla 4.5.-2.6.2023 vakanssin (vak.nro 270771) mukaisella tehtäväkohtaisella palkalla 2,603.65 €/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX