Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö15817.05.2023 

3492-2023 (01 01 00, 01 02 00)

Seitsemän nuoriso-ohjaajan toimen kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen sekä nuoriso-ohjaajan toimen (vak.nro. 404183) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio 11.4.2023:

Alueellisen nuorisotyön vastuualueella esitetty muutos koskee 8 vakanssia. Muutoksen taustalla on nuorisopalveluiden uusi strategia, nuorisotyön moninaistuminen ja työntekijöiden osaamisvaateiden lisääntyminen. Laajempi tehtävänkuva vastaa nuorisopalveluiden vuosina 2020–2021 laadittuun strategiaan ja nuorisotyön vaatimusten lisääntymiseen paikallisesti ja valtakunnallisesti.

1.​ Vapaa-ajan palvelukokonaisuus, nuorisopalvelut esittää alueellisen nuorisotyön vastuualueen nuoriso-ohjaajan vakanssiin 404183 (TVA kokous 21.3.2023) muutosta tehtäväkohtaiseen palkkaan ja kelpoisuuteen. Vakanssin hinnoittelutunnus on ollut VAP060 vaativuusluokka 2A ja se on arvioitu 21.3.2023 arviointiryhmän kokouksessa luokkaan VAP060 3A. Vakanssin kelpoisuusehto on ollut tehtävään soveltuva vähintään ammatillinen tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Esitys uudeksi kelpoisuudeksi on korkeakoulututkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Vakanssilla ei ole hoitajaa ja tehtävä tulee avoimeksi muutosten astuttua voimaan.

Vuositasolla muutos aiheuttaa 1402,71 euron lisäkulun/vakanssi. Kustannusvaikutus on huomioitu nuorisopalveluiden talousarviossa ja kustannukset katetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalta 22000.

2. ​Vapaa-ajan palvelukokonaisuus, nuorisopalvelut esittää alueellisen nuorisotyön vastuualueen nuoriso-ohjaajan vakanssiin 402320 muutosta kelpoisuuteen. Vakanssin kelpoisuusehto on tehtävään soveltuva vähintään ammatillinen perustutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Esitys uudeksi kelpoisuudeksi on korkeakoulututkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Vakanssia hoitaa XXXXX

3.​ Vapaa-ajan palvelukokonaisuus, nuorisopalvelut esittää alueellisen nuorisotyön vastuualueen nuoriso-ohjaajien vakansseihin 404164, 404141, 404279, 404280, 404129 ja 404186 muutosta kelpoisuuteen. Vakanssin kelpoisuusehto on tehtävään soveltuva vähintään ammatillinen perustutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Esitys uudeksi kelpoisuusehdoksi on tehtävään soveltuva vähintään ammatillinen tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Vakansseja hoitavat XXXXX XXXXX ja yksi vakansseista on rekrytointiprosessissa.

Nuorisopalveluissa on yhdenmukaistettu kelpoisuusvaatimuksia. Perusnuorisotyötä tekevien vakanssien kelpoisuusvaatimus on jatkossa: tehtävään soveltuva vähintään ammatillinen tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Vaativassa erityisosaamista edellyttävässä tehtävässä kelpoisuusvaatimus on korkeakoulututkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Kelpoisuusvaatimuksen perusteena on nuorisopalveluiden uuden strategian mukaiset uudet tehtävänkuvat, jotka vastaavat nuorisotyön vaatimuksiin ja työn sisältöihin.

Kaikkien edellä mainittujen muutoksien ajankohdaksi esitetään 15.5.2023.

Liite 1​Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404183 muutosesitys

Liite 2​Nuoriso-ohjaajan vakanssin 402320 muutosesitys

Liite 3​Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404164 muutosesitys

Liite 4​Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404141 muutosesitys

Liite 5​Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404279 muutosesitys

Liite 6​Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404280 muutosesitys

Liite 7​Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404129 muutosesitys

Liite 8​Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404186 muutosesitys

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors 4.5.2023:

Puollan esityksiä.

​Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 10.5.2023:

​Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors ja nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ovat esittäneet vapaa-ajan palvelukokonaisuuden nuorisopalvelujen alueellisen nuorisotyön vastuualueella olevien seitsemän nuoriso-ohjaajan toimen kelpoisuusvaatimuksen muuttamista sekä nuoriso-ohjaajan toimen (vak.nro. 404183) tehtäväkohtaisen palkan tarkistusta ja kelpoisuusvaatimuksen muuttamista.

​Esityksen mukaan muutoksen taustalla on nuorisopalveluiden uusi strategia, nuorisotyön moninaistuminen ja työntekijöiden osaamisvaateiden lisääntyminen. Nuorisopalveluissa on yhdenmukaistettu kelpoisuusvaatimuksia siten, että perusnuorisotyötä tekevillä ja vaativissa erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä on erilaiset kelpoisuusvaatimukset.

​Avoinna olevan nuoriso-ohjaajan toimen (vak.nro 404183) tehtäväkuvaus on päivitetty ja toimi on arvioitu palkkahinnoittelukohdan 02VAP060 vaativuusluokkaan 3A, jossa tehtäväkohtainen palkka on 2.356,17 €/kk. Vuositasolla muutoksen kustannusvaikutus on 1.402,71 € ja se on huomioitu nuorisopalveluiden talousarviossa. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitykseen.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole myöskään huomautettavaa esitettyjen kelpoisuusvaatimusten osalta.

​Vapaa-ajan palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Muutettavan nuoriso-ohjaajan toimen (vak.nro 404183) toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Toimen muuttamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon.

​Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin, että vapaa-ajan palvelukokonaisuuden seuraaviin vakansseihin tehdään muutokset 15.5.2023 lukien:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ avoinna olevan nuoriso-ohjaajan toimen (vak.nro 404183) tehtäväkohtainen palkka on 2.356,17 €/kk (KVTES, 02VAP060, VL 3A) ja kelpoisuusvaatimus muutetaan muotoon korkeakoulututkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ nuoriso-ohjaajan toimen (vak.nro 402320) kelpoisuusvaatimus muutetaan muotoon korkeakoulututkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ nuoriso-ohjaajien toimien (vak.nrot 404164, 404141, 404279, 404280, 404129 ja 404186) kelpoisuusvaatimukset muutetaan muotoon tehtävään soveltuva vähintään ammatillinen tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

​​

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedVapaa-aika
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 158
Liite 1:Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404183 muutosesitys
Liite 2:Nuoriso-ohjaajan vakanssin 402320 muutosesitys
Liite 3:Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404164 muutosesitys
Liite 4:Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404141 muutosesitys
Liite 5:Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404279 muutosesitys
Liite 6:Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404280 muutosesitys
Liite 7:Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404129 muutosesitys
Liite 8:Nuoriso-ohjaajan vakanssin 404186 muutosesitys