Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö15712.05.2023 

3679-2023 (04.04)

Liittyminen International Association of Event Hosts -järjestöön

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen ja tapahtumajohtaja Antti Kirkkola 10.5.2023:

Turun kaupunki pyrkii edistämään suurtapahtumatoimintaa voimassa olevan Turku-strategian ja pormestariohjelman mukaisesti. Merkittävien kansainvälisten tapahtumien saaminen kaupuunkiimme edellyttää hyvää näkemystä potentiaalisista tapahtumista sekä jatkuvaa kansainvälistä verkostoitumista erilaisissa suurtapahtumatoimintaan kytkeytyvissä verkostoissa, suurtapahtumissa, kokous- ja konferenssitilaisuuksissa sekä kansainvälisissä yhteisöissä.

International Association of Event Hosts –järjestö (IAEH) on kansainvälinen urheilu- ja kulttuuritapahtumia järjestävien kaupunkien, maakuntien ja valtio-organisaatioiden verkosto. Merkittäväistä suurtapahtumakaupungeista järjestön jäseniä ovat mm. Berliini, Glasgow, Lontoo, Melbourne, Dusseldorf, Edmonton, Bilbao, Brno sekä Birmingham. Pohjoismaisista kaupungeista jäseninä ovat on mm. Tukholma, Göteborg ja Tampere. Lisäksi Pohjoismaista verkostontoiminnassa on mukana Norjan ja Tanskan urheilutapahtumien edistämisorganisaatiot.

Yhteisön tarkoituksena on tarjota jäsenilleen foorumi, jossa voi oppia ja jakaa kokemuksia. Yhteisössä voi tehdä myös konkreettista suurtapahtumien hakuun tai toteutukseen liittyvää toimijoiden välistä yhteistyötä. Järjestö palvelee jäseniään jakamalla tietoa ajankohtaisista suurtapahtumiin liittyvistä teemoista ja tapahtumista. Verkosto työskentelee yhteisten globaalien rahoituskanavien löytämiseksi ja jakaa keskenään parhaat käytännöt. Kollektiivinen yhteinen ääni on voimavara tapahtumien järjestämispaikoista päätettäessä. Yhteistyö tuottaa toiminnallisia ja imagollisia hyötyjä jäsenkaupungeilleen.

Verkosto pyrkii yhdistämään kaupungit ja kansainväliset urheilujärjestöt ja lähettää omia edustajiaan muihin maailmanlaajuisiin verkostoihin.

Yhdistys ei ole voittoa tavoitteleva organisaatio, vaan kaikki varat käytetään jäsenkaupunkien toiminnan tukemiseen. Vuosimaksu on 750 puntaa. Sillä saa mm. materiaalia ja tutkimustuloksia sekä pääsee mukaan globaaleihin työryhmiin.

Suurtapahtumatoiminnan edistämisessä Turun kaupunki tarvitsee kokoaan suurempia kumppaneita ja lisäarvoa tuottavia kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja.

Esitämme, että Turun kaupunki päättää hakea International Association of Event Hosts –järjestön jäseneksi ja että 750 punnan vuosimaksu maksetaan vuosittain kustannuspaikalta 14150 Kh/Suurtapahtumatuet.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki hakee International Association of Event Hosts –järjestön jäseneksi.

Vuosimaksu 750 puntaa maksetaan vuosittain kustannuspaikalta 14150 Kh/Suurtapahtumatuet.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedVapaa-aika, tapahtumavastuualue
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX