Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö15616.05.2023 

3531-2023 (01 01 01)

Siviilipalvelushenkilön ottaminen Turun kaupungin konsernihallintoon

Talousjohtaja Valtteri Mikkola 4.5.2023:

Talouspalvelujen tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja suoraviivaistaa prosesseja. Tämän lisäksi talousohjauksen toimintamallia on uudistettu viimeisten vuosien aikana. Muutosten toteuttaminen vaatii ylimääräistä työpanosta ja muutoksen tukemiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää tilapäistä työpanosta.

XXXXX on kauppatieteiden maisteri ja hän on työskennellyt hr-konsulttina opintojen jälkeen. Hän suorittaa siviilipalvelustaan ajanjaksolla 24.7.2023 - 5.7.2024, josta alkuosa suoritetaan koulutusjaksona ja työpalveluun hän siirtyy 21.8.2023. Turun kaupungin konsernihallinnon talouspalvelut -vastuualue tarjoaa XXXXX siviilipalveluspaikkaa ajanjaksolle 21.8.2023 - 5.7.2024. Hänen ensisijaisina tehtävinään tulee olemaan talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät avustavat työtehtävät.

Talouspalvelujen vastuualueen talousohjaus-yksikkö hoitaa XXXXX perehdytyksen ja toimii työnjohdollisessa roolissa.

Siviilipalvelusajan kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13071. Siviilipalveluspaikka vastaa siviilipalvelushenkilön ylläpidosta, terveydenhuollosta, päivärahoista, vuokrasta ja tarvittaessa työmatkakustannuksista (yli 5 km). Kustannukset muodostuvat mm. alla olevista kokonaisuuksista ja kustannuksia syntyy koko ajalta korkeintaan 15.000 euroa. Siviilipalveluksen suorittajalle maksettavia korvauksia maksetaan kerran kuukaudessa.

Esitän, että XXXXX otetaan talouspalvelujen vastuualueelle suorittamaan siviilipalveluksen ajalle 21.8.2023 – 5.7.2024.​ Siviilipalvelusajan kustannukset 15.000 euroa maksetaan kustannuspaikalta 13071.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että​ XXXXX otetaan talouspalvelujen vastuualueelle suorittamaan siviilipalvelus ajalle 21.8.2023 – 5.7.2024.​ Siviilipalvelusajan kustannukset 15.000 euroa maksetaan kustannuspaikalta 13071.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX