Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö15512.05.2023 

13480-2022 (10 03 01)

Kesärauha-festivaalin järjestäminen

Tapahtumajohtaja Antti Kirkkola ja lupavalmistelija Kaisa Kauma-Laula 5.5.2023:

Sunborn Events Oy hakee maankäyttölupaa Kesärauha-festivaalin järjestämistä varten Linnanpuistoon, Juhana Herttuan puistoon, Nuottasaarenkadulle, Satamakadulle Nuottasaarenkadun ja Linnankadun välille sekä Linnankadulle Satamakadun ja Vallihaudankadun välille. Festivaalipäivät ovat 16. – 18.6.2023. Osa tapahtuman toiminnoista sijoittuu Turun Satama Oy:n hallinnoimille alueille. Turun Satama Oy on antanut luvan alueidensa käytölle.

Kesärauha-festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2019 Vanhan Suurtorin alueella. Kesäksi 2021 tapahtumapaikka vaihtui Linnanpuistoksi ja sen lähikaduiksi. Tapahtuma keräsi kiitosta kauniista miljööstä, toimivista palveluista sekä rauhallisesta yleisilmapiiristä. Kesärauha-festivaali palkittiin vuoden festivaaliksi Industry Awards 2021 -gaalassa. Kesällä 2022 festivaali teki kävijäennätyksen, joka oli 19​ 000 kävijää kolmen päivän aikana.

Tapahtuma-alue on pääosin sama kuin kesällä 2022. Uutena alueena tulee olemaan Juhana Herttuan puisto, johon sijoitetaan rannekkeenvaihtopiste, joka aiemmin sijaitsi Forum Marinumin piha-alueella.

Tapahtumat edellyttävät väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden liikennesuunnittelupäällikkö on hyväksynyt tapahtumajärjestäjän laatimat väliaikaiset päätöspöytäkirjallaan 21.11.2022 § 156.

Lisäksi tapahtumajärjestäjältä edellytetään tiivistä markkinointiviestintään ja matkailun edistämiseen liittyvää yhteistyötä kaupungin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tapahtuman medianäkyvyyden ja vetovoiman kasvattaminen sekä tapahtumien kytkeminen kaupunkimarkkinointiin ja matkailun edistämiseen. Tapahtumajärjestäjää kannustetaan ja ohjataan kaupungin tavoitteiden mukaisesti monialaisen vastuullisuuden edistämiseen, kuten kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytön suosimiseen tapahtuman osallistujille ja katsojille. Lisäksi tapahtumanjärjestäjän tulee tehdä tarvittavaa yhteistyötä mahdollisten kaupungin tai kaupungin ja tapahtumanjärjestäjän yhdessä toteutettavien tapahtumien aluetaloudellisten- ja matkailuvaikutusten tutkimusten ja kyselyjen toteutuksessa ja mahdollistamisessa.

Liite 1​Vuokrasopimusluonnos

Liite 2​Aluekartta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin myöntää Sunborn Events Oy:lle luvan Kesärauha-festivaalin järjestämiseen Linnanpuistossa, Juhana Herttuan puistossa, Nuottasaarenkadulla, Satamakadulla Nuottasaarenkadun ja Linnankadun välillä sekä Linnankadulla välillä Satamakatu ja Vallihaudankatu 16. – 18.6.2023 liitteenä olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Samalla päätin, että tämä päätös pannaan täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoSunborn Events Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvKaupunkiympäristö
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 155
Liite 1:Kesärauha liite 1 vuokrasopimus
Liite 2:Kesärauha liite 2 aluekartta 2023