Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Pormestari1811.05.2023 

3667-2023 (00 00 01)

Paimion parantola -säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami:

Paimion parantola -säätiön tarkoitus ja toimintamuodot

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Suomen valtio, Alvar Aalto -säätiö sr sekä Turun ja Paimion kaupungit ovat perustaneet säätiön, jonka nimi on Paimion parantola säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Pemar sanatorium sr ja englanniksi Paimio sanatorium foundation sr. Säätiön kotipaikka on Paimion kaupunki. Säätiön tarkoituksena on Paimion parantolan arkkitehtuurin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan henkisen ja aineellisen pääoman suojeleminen, niihin liittyvien arvojen edistäminen ja kehittäminen sekä parantolakiinteistöjen ja irtaimiston muodostaman kokonaisuuden säilyttäminen. Säätiö on yleishyödyllinen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ omistaa suoraan tai välillisesti Paimion parantolan kiinteistöt omistavan yhtiön osakekannan säilyttäen kiinteistökokonaisuuden tuleville sukupolville,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ toimii Alvar ja Aino Aallon Paimion parantolaan liittyvän arkkitehtuurin ja muotoilun säilymiseksi ja edistää sitä koskevaa tutkimusta yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten museoiden, laitosten ja tutkijoiden kanssa,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ omistaa ja huolehtii Paimion parantolassa olevasta irtaimistosta sen kulttuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ voi mahdollisuuksien mukaan tukea Paimion parantolaan liittyvää arkkitehtuurin ja muotoilun kulttuurihistoriallista tutkimusta, sekä

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ voi toteuttaa säätiön tavoitteita muulla säätiön hallituksen päättämällä tavalla, joka on yhdenmukainen säätiön sääntöjen ja tavoitteiden kanssa.

Hallituksen valintaa koskevat säätiön säännöt

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu viidestä (5) yhdeksään (9) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Suomen valtio valitsee yhden (1) tai kaksi (2) jäsentä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö valitsevat yhdessä. Paimion kaupunki valitsee yhden (1) jäsenen, Turun kaupunki yhden (1) jäsenen, Alvar Aalto-säätiö sr yhden (1) jäsenen ja Oy Artek Ab yhden (1) jäsenen. Edellä mainittujen lisäksi hallitukseen voidaan valita yhdestä (1) kolmeen (3) muuta jäsentä. Edellä mainittujen tahojen nimeämillä jäsenillä tulee aina olla hallituksessa enemmistö muihin jäseniin nähden.

Säätiötä perustettaessa perustajat valitsevat kaikki hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla arkkitehtuuriin ja vähintään yhdellä rakennussuojeluun liittyvää asiantuntemusta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että noin kolmasosa hallituksen jäsenistä on joka vuosi erovuorossa. Säätiötä perustettaessa hallituksen jäsenten erovuorot määrätään perustamiskirjassa. Jäsenten nimeäminen erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle tapahtuu ennen hallituksen vuosikokousta. Sama henkilö saa olla hallituksen jäsenenä korkeintaan kolme (3) kolmivuotiskautta.

Edellä mainituilla ulkopuolisilla jäsenten valitsijoilla on oikeus erottaa valitsemansa jäsen kesken toimikauden. Mikäli jäsen erotetaan tai eroaa kesken toimikauden, valitsija voi valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli hallituksen valitsema jäsen eroaa kesken toimikauden, hallituksella on oikeus valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Turun kaupungin edustaja säätiön hallituksessa

Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen on ollut Paimion parantola -säätiön hallituksen jäsen.

Turun kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 250) 34 §:n 8 kohdan mukaan pormestarin tehtävänä on nimetä kaupungin edustajat kaupungin ulkopuolisiin työryhmiin, neuvotteluihin, kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin sekä yhteisön tai säätiön hallintoelimeen tai tilintarkastajaksi, ellei kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto ole päättänyt asiasta.

Pormestari Minna Arve:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki valitsee Paimion parantola -säätiön hallitukseen kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasen.

Minna Arve

pormestari

Jakelu

ilmPaimion parantola -säätiö sr
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX