Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja11610.05.2023 

3648-2023 (01 02 01)

Kielilisän myöntäminen

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 8.5.2023:

​Voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 16 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa kielilisää, jos tehtävissä edellytetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamen kielen tai viittomakielen hallintaa ja jollei kielitaitovaatimusta ole otettu huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa.

Kielilisän myöntämisessä noudatettavat ohjeet on annettu henkilöstöjohtajan päätöksessä 22.11.2010 § 230 (13073-2010).

Kotihoidon palveluesimiehen viran sijaisuuksia hoitaneelle XXXXX on aikaisemmin henkilöstöpäällikkö Tuuli Lindströmin päätöksellä 16.9.2022 § 130 maksettu kielilisää ajalla 11.7.-11.9.2022 suomen kielestä, joka ei ole hänen äidinkielensä ja hän on joutunut sitä käyttämään jatkuvasti työssään. XXXXX on toiminut sijaisena kotihoidon palveluesimiehen virkasuhteissa ajalla 12.9.-26.12.2022, mutta kielilisä on jäänyt maksamatta, vaikka kielilisän maksamisen edellytykset ovat olleet edelleen samat.

XXXXX on aloittanut vakituisessa vastaavan sairaanhoitajan toimessa 27.12.2022 lukien, mutta kielilisää ei ole hänelle maksettu ajalla 27.-31.12.2022, vaikka kielilisän maksamisen edellytykset ovat olleet edelleen samat.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että​ XXXXX ​ maksetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 16 §:n mukaista kielilisää 15,14 €/kk seuraaviin vakansseihin:

12.9.-2.10.2022 kotihoidon palveluesimies vak.nro 358096

3.-16.10.2022 kotihoidon palveluesimies vak.nro 358104

​17.-23.10.2022 kotihoidon palveluesimies vak.nro 358087

​24.10.-24.11.2022 kotihoidon palveluesimies vak.nro 358104

​25.11.-6.12.2022 kotihoidon palveluesimies vak.nro 358096

​7.-18.12.2022 kotihoidon palveluesimies vak.nro 358104

​19.-25.12.2022 kotihoidon palveluesimies vak.nro 358089

​26.12.2022 kotihoidon palveluesimies vak.nro 358104

​27.-31.12.2022 vastaava sairaanhoitaja vak.nro 391685

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohjeet liitteenä​

Jakelu

tpvSarastia Oy
aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX