Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja2811.05.2023 

3656-2023 (02 08 00, 07.03)

MIP-järjestelmän julkisen käyttöliittymän hankinta ATR Soft Oy:ltä

IT-pääsuunnittelija Timo Nieminen 27.4.2023:

Turun museokeskuksen informaatioportaali MIP on avoimen lähdekoodin paikkatiedonhallintajärjestelmä, joka toimii työkaluna alueellisen kulttuuriympäristötiedon kartuttamisessa ja säilyttämisessä sekä tiedon saavutettavuuden ja käytön edistämisessä. Kulttuuriympäristötietojen tuottaminen perustuu Museolakiin (314/2019) ja tietoa tarvitaan kaiken ympäristön suunnittelun ja rakentamisen pohjaksi.

Nykyisen järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta. Tietoa jaetaan avoimena datana ja karttapalveluiden välityksellä, mutta niiden (esim. Lounaistiedon karttapalvelun) käyttö vaatii niin ikään asiantuntemusta. Kulttuuriympäristötiedon digitaalisen saatavuuden parantamiseksi tarvitaan helppokäyttöinen julkinen käyttöliittymä. MIP-portaalin julkinen käyttöliittymä suunnitellaan asiakasystävälliseksi ja saavutettavaksi, mikä edistää yhdenvertaisuutta ja houkuttelee tutustumaan omaa elinympäristöä koskevaan tietoon. Julkinen käyttöliittymä tietoineen, kuvineen ja karttoineen jää valmistumisensa jälkeen pysyvästi käyttöön palvellen asukkaita ja työssään tätä tietoaineistoa hyödyntäviä.

Projekti pohjautuu Turun museopalveluiden strategiaa toteuttaviin ohjelmiin Alueellisen työn ohjelma ja Yhdenvertaisuusohjelma. Projekti toteuttaa Turun kaupungin digi- ja datastrategiaa sekä pormestariohjelman tavoitetta helpottaa kaupunkilaisten asiointia digitalisaation avulla. Digitaalisesti saatavilla oleva kulttuuriympäristötieto, osana asukas- ja asiakaslähtöistä toimintamallia, vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia sekä huomioi tavoitteen ottaa asiakkaiden tarpeet tiedon avaamisen lähtökohdaksi.

Turun kaupungilla on ATR Soft Oy:n kanssa voimassa oleva sopimus (MIP ylläpito ja kehitystyöt, dnro 5922-2020).

Tietojärjestelmän omistaja Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen puoltaa esitettyä hankintaa.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii ATR Soft Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella MIP:n julkisen version. Kustannukset vuodelle 2023 ovat enintään 110 660,00 euroa (alv. 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14280 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero M-1002-103000 MIP Kehittäminen.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii ATR Soft Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella MIP:n julkisen version. Kustannukset vuodelle 2023 ovat enintään 110 660,00 euroa (alv. 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14280 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero M-1002-103000 MIP Kehittäminen.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella. Tilaus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Timo Nieminen, puh. 040 5022737.

Jakelu

aoATR Soft Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX