Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö1110.05.2023 

5525-2017 (065)

Impivaaran uimahalli ja Samppalinnan maauimala, hinnantarkistus esitys 1.8.2023 alkaen

Tilapalvelut, kohdejohtaminen, palvelupäällikkö Eija Huttunen 10.52023:

Uimalaitosten Impivaaran uimahalli ja Samppalinnan maauimala määräaikainen siivoussopimus 1.5.2018 – 30.4.2025 kolme (3) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana noudattaen yhdeksän (9) kuukauden molemminpuolista irtisanomisaikaa, kuitenkin siten, että sopimuskausi on yhteensä enintään seitsemän (7) vuotta.

Hankintapäätöksen tehnyt Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja Jouko Turto.

Sopimuksessa on sovittu seuraavaa sopimushintojen tarkastamisesta:

Palvelumaksu on kiinteä vähintään kolme (3) vuotta.

Tämän jälkeen kumpikin Sopijapuoli voi esittää muutoksia hintoihin.

Hintoja voidaan muuttaa kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja koskevan muutoksen mukaisesti (ei huomioida kertaluonteisia eriä eikä työnantajamaksujen vaikutuksia). Muutoksesta enintään 80 % hyväksytään sopimushintojen muutoksiin (eli esimerkiksi 3 % palkankorotus oikeuttaa enintään 2,4 % hinnan korotukseen).

Sopijapuolen tulee esittää toiselle Sopijapuolelle halunsa muuttaa hintoja kolme (3) kuukautta ennen aiottua hinnanmuutoksen voimaantuloa. Taannehtivat palvelumaksumuutokset eivät ole mahdollisia.

Liite​Hinnankorotusesitys

Palvelutuottajan hinnantarkistusesitys on saapunut sähköpostitse 19.4.2023.

Olen tarkistanut ISS palvelut Oyn esittämään selvitykseen ja todennut sen sopimuksen mukaiseksi.

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:

Päätös​Päätän, että palvelutuottajan hinnantarkistusesitys hyväksytään 1.8.2023 alkaen. Uusi hinta Impivaaran uimahallin osalta on 20.878,84 €/kk ja Samppalinnan maauimalan osalta 5.697,74 €/kk.

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Jakelu

aoISS Palvelut Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX


Liitteet:

Ktilakoh § 11
Liite 1:Hinnankorotusesitys