Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja1610.05.2023 

1421-2022 (10 03 02)

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen määräaikaisuuden jatkaminen Kauppakeskus Hansasta nuorisotila-käyttöön

vs. vuokrauspäällikkö Sami Männistö 8.5.2023:

Nuorisopalvelut ovat toimineet Hansan kauppakeskuksessa vuodesta 2015 alkaen tuottaen pop up- tyyppistä nuorisotilatoimintaa. Nuorisopalveluiden mukaan Hansan nuorisotila on alueellisen nuorisotyön suosituimpia tiloja. Kävijämäärä on noin 50–100 nuorta illassa. Samoihin kävijämääriin yltää nuorisopalveluiden mukaan aluenuorisotiloista vain kauppakeskus Skanssin nuorisotila, Ypsilon sekä Varissuon nuorisotila. On siis nähtävissä, että kauppakeskuksessa toteutettava nuorisotyö tavoittaa nuoria erittäin hyvin.

Hansan nuorisotilalla on merkittävä rooli kauppakeskuksen rauhallisuuden ja turvallisuuden tuojana. Samasta lähtökohdasta toiminta on erittäin tärkeää myös nuorille. Nuorille nuorisotila tarjoaa mahdollisuuden viihtyä ja viettää aikaa, turvallisen aikuisen, palveluohjausta sekä moniammatillista työtä ongelmatapauksissa. Tämä on ollut peruste tiiviille yhteistyölle kauppakeskuksen kanssa. Hansan nuorisotila kokoaa laajasti nuoria ympäri Turkua sekä kehyskunnista. Nuorten häiriökäyttäytymisen osalta toimiminen Hansan kauppakeskuksessa on ollut erittäin merkittävää. Nuorisotilatoimintaa tehdään moniammatillisesti viranomaisten kanssa.

Nykyinen 1.3.2022 alkanut 221m² tilaa Kauppakeskus Hansassa käsittävä vuokrasopimus päättyy 29.2.2024. Nuorisopalvelut on lähestynyt Tilapalveluita ja pyytänyt neuvottelemaan Kauppakeskus Hansan kanssa vuokrasopimukselle jatkoajan 28.2.2026 saakka. Kauppakeskus Hansa on laatinut vuokrasopimuksen muutosliitteen, jolla nykyistä vuokrasopimusta muutetaan siten, että vuokrasopimuksen voimassaoloa jatketaan 28.2.2026 saakka. Lisäksi tilamäärä pienenee vähäisen ja toimintaan vaikuttamattoman määrän (3,5 m²/krs) kanavamuutosten johdosta. Neliömäärän muutosta ei huomioida kokonaisvuokrassa, sillä keskustan yleinen vuokrataso on noussut Toriremontin valmistumisen myötä eikä työllä ole käyttäjälle toiminnallisia haittoja.

Nuorisolautakunta on hyväksynyt muutosliitteen 27.4.2023 §63.

Vuokrasopimuksen indeksitarkastettu kokonaisvuokra tällä hetkellä on 3.482,62 €/kk +alv (15,76€/m²/kk+alv), josta indeksitarkastettu pääomavuokra on 1.425,11 €/kk+alv ja todellisiin kuluihin tarkastettu ylläpitovuokra 2.057,51 €/kk+alv. Yhteensä 41​.791,44 €/vuosi.

Liite 1​Vuokrasopimuksen muutosluonnos

​Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto:​

PäätösPäätin, että Kauppakeskus Hansan liiketilan vuokrasopimusta nuorisotoiminnan käyttöön jatketaan Kauppakeskus Hansan esityksen mukaisesti nykyisillä vuokrasopimuksen ehdoilla 28.2.2026 saakka. Indeksitarkastettu kokonaisvuokra on tällä hetkellä 3.482,62 €/kk +alv (15,76€/m²/kk+alv), josta indeksitarkastettu pääomavuokra on 1.425,11 €/kk+alv ja todellisiin kuluihin tarkastettu ylläpitovuokra 2.057,51 €/kk+alv. Yhteensä 41​.791,44 €/vuosi. Lisäksi sähköstä ja vedestä maksetaan erilliskorvaus. Kohteen kanavamuutostöiden aiheuttama neliövähennys n. 3,5m²/kerros ei vaikuta vuokraan, koska alueen vuokrataso on noussut Toriremontin valmistuttua eikä tällä ole käyttäjälle toiminnallisia haittoja. Muutoin noudatetaan alkuperäisen vuokrasopimuksen ehtoja.

Vuokraus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen allekirjoitettavalla vuokrasopimuksen muutosliitteellä, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä

​Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan vs. vuokrauspäällikkö Sami Männistölle puh. 0449072500

​Leevi Luoto

Tilapalvelujohtaja

Jakelu

aoKauppakeskus Hansa Ky
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Ktilapa § 16
Liite 1:Vuokrasopimuksen muutosluonnos