Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja11210.05.2023 

3611-2023 (01 02 00)

Eräiden varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 8.5.2023:

Eräiden varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtainen palkka on 1.10.2022 voimaan tulleiden OVTES:n yleiskorotuksen jälkeen jäänyt väärälle tasolle. Tämä koskee niitä varhaiskasvatuksen opettajia, jotka on hinnoiteltu KVTES:n liitteeseen 5, eli varhaiskasvatuksen opettajia, jotka eivät täytä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksia. Näiden varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtaiset palkat määritellä palkkahinnoittelun mukaiselle oikealle tasolle.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että:

- varhaiskasvatuksen opettajan toimen (vak.nro 361411) sijaisen XXXXX tehtäväkohtainen palkka ajalla 1.10. – 31.12.2022 on 2.568,34 €/kk (KVTES / hinnoittelukohta 05VKA045),

- varhaiskasvatuksen opettajan avoimen toimen (vak.nro 367464) hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka ajalla 1.10.2022 – 31.5.2023 on 2.568,34 €/kk (KVTES / hinnoittelukohta 05VK045),

- varhaiskasvatuksen opettajan avoimen toimen (vak.nro 367421) hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka ajalla 1.10.2022 – 31.5.2023 on 2.568,34 €/kk (KVTES / hinnoittelukohta 05VKA045), ja

- varhaiskasvatuksen opettajan avoimen toimen (vak.nro 367451) hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka ajalla 1.10.2022 – 31.5.2023 on 2.568,34 €/kk (KVTES / hinnoittelukohta 05VKA045).

Em. henkilöille maksetaan viivästyskorkoa henkilölle nyt tarkistettavan tehtäväkohtaisen palkan ja aiemmin po. ajalta maksetun tehtäväkohtaisen palkan erotuksesta.

Tällä päätöksellä ei muuteta virkojen/toimien vakanssirekisteriin määriteltyä tehtäväkohtaista palkkaa.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

​ ​​

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

mtpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX