Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö15312.05.2023 

3545-2023 (01 00 01)

Oppisopimuskoulutusohje Turun kaupungin organisaatiossa

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, henkilöstön kehittämispäällikkö Eija Kavanti 4.5.2023

​Oppisopimuskoulutusta koskeva ohje on päivitetty. Ohje tiivistää mm. sen, mikä on oppisopimus, sen keskeiset säädökset ja määräykset, miten ja ketkä siitä voivat sopia sekä oppisopimuksen aikaisen teoriaopetuksen palkallisuuteen liittyvät ohjeet. Ohjeeseen on laajennettu teoriaopintojen aikaisen palkallisuuden käsitettä siten, että oppisopimusopiskelijan on mahdollista saada enintään kaksi palkallista päivää kuukaudessa osaamisen hankkimista varten oppilaitoksesta (teoriaopinnot) oman lähijohtajan kanssa sopien.

​Ohje on käsitelty pääluottamusmiesten kanssa. Hallintosäännön 85 §:n 2 kohdan mukaan kansliapäällikön tehtävänä hyväksyä henkilöstö- ja palkka-asioita koskevat paikalliset sopimukset ja yleisohjeet.

Esitämme, että päivitetty ohje Oppisopimuskoulutus Turun kaupungin organisaatiossa (liite 1) otetaan käyttöön kaupunkitasoisesti. Samalla tulee kumota henkilöstöjohtajan asiasta aiemmin antama ohje (3.1.2018 § 1).

Liite 1​Oppisopimuskoulutusohje

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että liitteenä 1 oleva oppisopimuskoulutusta koskeva ohje hyväksytään noudatettavaksi Turun kaupungissa päätöksen tekemisestä lukien. Samalla kumotaan henkilöstöjohtajan asiasta aiemmin antama ohje (3.1.2018 § 1).

​Tuomas Heikkinen

​kansliapäällikkö

Jakelu

ohjeKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
ohjeKaupunkiympäristö
ohjeKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
ohjeRevisiotoimisto
ohjeTyöllisyys
ohjeVapaa-aika
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 153
Liite 1:Oppisopimuskoulutusohje