Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, kärkihankkeet 
Loppupvm 31.5.2023, Kärkihankejohtaja509.05.2023 

2363-2023 (02 06 01)

Hankintapäätös kulttuurin välitilojen toimijoiden valinnasta 2023

Hankejohtaja Irina Niemimäki ja projektipäällikkö Heidi Pulkkinen 8.5.2023:

Hankinnan tausta

Kulttuurin kärkihanke on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Sen tavoitteena on kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä Turussa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kärkihankkeen toiminnalla tuetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. ​

Osana Kulttuurilupauksen toimenpidekokonaisuutta Turun kaupungin kulttuurin kärkihanke toteuttaa vuonna 2023 kulttuurin välitilat -pilotin. Kulttuurin kärkihanke vuokraa välitilamallissa tarjottavat tilat sisäisellä vuokralla tilapalveluilta, jotka edelleen luovutetaan maksutta 1-6kk määräajaksi avoimen haun kautta valittujen kulttuuritoimijoiden käyttöön. Toimijalta edellytetään vastikkeeksi avointa kulttuuritoimintaa kaupunkilaisille.

Kulttuurin välitilamallilla luodaan​ tilaa monimuotoiselle paikka- ja aikasidonnaiselle​ kulttuurille ja taiteelle. Mallin avulla lisätään väliaikaisesti tyhjillään olevien tilojen käyttöä, luodaan uutta ja yllättävää kaupunkikulttuuria sekä edistetään taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia.

Pilotissa on mukana viisi tilaa: Kivipainon sisäpihan varastorakennus, Amiraalistonkadun makasiinien kaksi erillistä tilaa (93m2 + 153m2), Luostarinmäen museoalueen tiilirakennus sekä Pansion kirjaston työhuone.

Kilpailutus

Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.

Turun kaupungin kulttuurin kärkihanke järjesti yllä kuvattuihin tiloihin kulttuuritoimijoille suunnatun avoimen haun sekä hakuaikana avoimet tilakatselmukset. Haku oli käynnissä 27.3.-24.4.2023. https://www.turku.fi/valitilat

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi, vertailu ja valinta

Haussa kuvattiin haettavat kulttuuritilat sekä haulle asetetut vaatimukset sekä toimijoille asetetut vähimmäisvaatimukset. Kulttuurin välitiloihin avoimen haun kautta ehdotuksensa jätti 49 toimijaa, jotka kaikki täyttivät tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouspyynnössä valinnan perusteena painotettiin seuraavia kriteereitä:

- tilojen käyttötarkoitusta ja sisältöä (arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa sisällön kiinnostavuuteen, innovatiivisuuteen, elämyksellisyyteen, yhteisöllisyyteen, ajankohtaisuuteen sekä kulttuurihyvinvoinnin ja kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseen)

- konseptin sopivuutta tilaan

- aika- ja paikkasidonnaisuutta

- taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden työllistymistä ja ansaintamahdollisuuksia, sekä paikallisia yhteistyöverkostoja

- yhdenvertaisuuden ja kestävyyden arvoja

- kaupunkilaisille syntyvää lisäarvoa (tilassa tai välillisesti tilankäytön seurauksena syntyvää avointa kulttuuritoimintaa kaupunkilaisille vähintään 1–2 krt/kk)

Lisäksi hakemuksia arvioidessa kiinnitettiin huomiota taiteenalojen tasapainoon.

Kulttuurin kärkihankkeen sekä kulttuurin asiantuntijaryhmä arvioi ja käsitteli tulleet hakemukset ja esittää yllä mainittujen valintakriteereiden pohjalta valittavaksi välitiloihin seuraavat toimijat:

Kivipainon varastotila, Linnankatu 31, Turku

1.6.-31.7.2023 (2kk) POP-UP KULTTUURITILA TAKAPIHA

Taideyhdistys Olohuone ry. + kumppanit: VASB, Freshcode ry), Art Safari OSK, Arte ry, Galleria Jänis, Komitea ry, Drink Tonight Records, Flegma Oy (Bar Ö).

Kivipainon varastotila, Linnankatu 31

1.8.-31.8.2023 (1kk) MAALARIT TILOISSA -näyttely

Turun Sunnuntaimaalarit ry.

Amiraalistonkatu 153 + 93m2

1.6.-31.8.2023 (3kk) LINNAFJÄLTIN MANEESI

Monitaideyhdistys TipTop Walkers ry ja kumppanit: Poikki Taideyhdistys ry. Duo Color Express ja valotaiteilija Antti Kulmala

Amiraalistonkatu 93m2

1.9.-30.9.2023 (1kk): TAIDERAIDE

Tuomas Kourula ja kumppanit: Turun vanhan musiikin yhdistys, Konservatorio, Turun kitaraseura

Amiraalistonkatu 153m2

1.9.-30.9.2023 (1kk) EPIPHANY-teoksen jatkokehittäminen ja esittäminen

Teo Mattila ja Epiphany- työryhmä

Amiraalistonkatu 153m2

1.10.-31.10. (1 kk) SpadeDive / LUMINA

Artturi Elovirta + työryhmä

Amiraalistonkatu 93m2

1.10.-31.10.2023 (1kk) COLORICONS-taidenäyttely

Katri Oksanen + työryhmä: Toni Hautamäki, Saija Hairo Heli Virtanen, Nanni Pilhjärta

Amiraalistonkatu 93m2 + 153m2

1.11.-30.11.2023 (1kk) MANDALOITA - valon ja lohdun taidetta

Liisa Vähäkylä + työryhmä: Petri Lehtinen, Riikka Kevo, Metti Nordin, Elisa Pesonen, Enni Salo ja Liisa Vähäkylä

Luostarinmäen museoalueen tiilirakennus

1.6.-31.7.2023 (2kk, jaettu tila) VANHAN AJAN VALOKUVAAMO

Juha-Pekka Palmulaakso

Luostarinmäen museoalueen tiilirakennus

1.6.-31.7.2023 (2kk, jaettu tila) SARJAKUVATYÖPAJA

Petra Erika Nordlund

Luostarinmäen museoalueen tiilirakennus

1.8.-31.8.2023 (1kk) KAHDESSADAS TALO

Työryhmä “Kahdessadas talo”: Ida Tomminen, Tuomas Lehtomaa, Eeva-Maija Pulkkinen ja Helena Pulkkinen

Pansion kirjaston työhuone

1.6.-31.7.2023 PANSION POP-UP TAIDENURKKA

Jussi Leppänen ja Tiina Mäkitalo

Kaikkien valittujen toimijoiden kanssa tehdään tilojen määräaikainen käyttöoikeussopimus.

Kärkihankejohtaja Björn Grönholm:

Päätös​Päätin edellä esitetyin perustein, että kulttuurin välitiloihin valitaan seuraavat toimijat:​

Kivipainon varastotila, Linnankatu 31, Turku

1.6.-31.7.2023 (2kk)​ POP-UP KULTTUURITILA TAKAPIHA

Taideyhdistys Olohuone ry. + kumppanit: VASB, Freshcode ry), Art Safari OSK, Arte ry, Galleria Jänis, Komitea ry, Drink Tonight Records, Flegma Oy (Bar Ö).

Kivipainon varastotila, Linnankatu 31

1.8.-31.8.2023 (1kk)​ MAALARIT TILOISSA -näyttely

Turun Sunnuntaimaalarit ry.

Amiraalistonkatu 153 + 93m2

1.6.-31.8.2023 (3kk)​ LINNAFJÄLTIN MANEESI

Monitaideyhdistys TipTop Walkers ry ja kumppanit: Poikki Taideyhdistys ry. Duo Color Express ja valotaiteilija Antti Kulmala

Amiraalistonkatu 93m2

1.9.-30.9.2023 (1kk):​ TAIDERAIDE

Tuomas Kourula ja kumppanit: Turun vanhan musiikin yhdistys, Konservatorio, Turun kitaraseura

Amiraalistonkatu 153m2

1.9.-30.9.2023 (1kk)​ EPIPHANY-teoksen jatkokehittäminen ja esittäminen

Teo Mattila ja Epiphany- työryhmä

Amiraalistonkatu 153m2

1.10.-31.10. (1 kk)​ SpadeDive / LUMINA

Artturi Elovirta + työryhmä

Amiraalistonkatu 93m2

1.10.-31.10.2023 (1kk)​ COLORICONS-taidenäyttely

Katri Oksanen + työryhmä: Toni Hautamäki, Saija Hairo Heli Virtanen, Nanni Pilhjärta

Amiraalistonkatu 93m2 + 153m2

1.11.-30.11.2023 (1kk)​ MANDALOITA - valon ja lohdun taidetta

Liisa Vähäkylä + työryhmä: Petri Lehtinen, Riikka Kevo, Metti Nordin, Elisa Pesonen, Enni Salo ja Liisa Vähäkylä

Luostarinmäen museoalueen tiilirakennus

1.6.-31.7.2023 (2kk, jaettu tila)​ VANHAN AJAN VALOKUVAAMO

Juha-Pekka Palmulaakso

Luostarinmäen museoalueen tiilirakennus

1.6.-31.7.2023 (2kk, jaettu tila)​ SARJAKUVATYÖPAJA

Petra Erika Nordlund

Luostarinmäen museoalueen tiilirakennus

1.8.-31.8.2023 (1kk)​ KAHDESSADAS TALO

Työryhmä “Kahdessadas talo”: Ida Tomminen, Tuomas Lehtomaa, Eeva-Maija Pulkkinen ja Helena Pulkkinen

Pansion kirjaston työhuone

1.6.-31.7.2023​ PANSION POP-UP TAIDENURKKA

Jussi Leppänen ja Tiina Mäkitalo

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.​ Hankinta voidaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

Björn Grönholm

Kärkihankejohtaja

Oikaisuohje liitteenä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Heidi Pulkkinen, 044​ 907 4795

Jakelu

tpv Niemimäki Irina

tpv Pulkkinen Heidi

tpv Niemi-Nagy Niina

tied kh

tied tilapalvelut

tied Museokeskus

tied Kirjasto

ao. hakijat

Jakelu

aoHakijat
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedMuseokeskus
tiedVapaa-aika, kirjastopalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX