Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö7511.05.2023 

3366-2023 (02 08 00)

Liittyminen Hansel Oy:n polttonesteiden säiliötoimitukset 2024-2026 (2028) hankintaan

Hankinta-asiantuntija Taru Marjamäki 4.5.2023:

Hansel Oy on valmistelemassa kilpailutusta Polttonesteiden säiliötoimitukset 2024−2026 (2028). Puitejärjestely on jatkoa Hansel Oy:n aiemmille yhteiskäyttösopimuksille Polttonesteiden säiliötoimitukset 2021–2023 (2024) sekä Polttonesteiden säiliötoimitukset 2020–2022 (2024), joihin Turun kaupunki on liittynyt Hankinta- ja logistiikkajohtajan päätöksellä 14.11.2019 § 89 (12578–2019) ja hankintapäällikön päätöksellä 2.11.2020 § 26. Puitesopimukset ovat voimassa 31.3.2024 asti.​

Uusi sopimuskausi on ajalle 01.03.2024 - 28.02.2026 ja sopimuksessa on kahden (2) vuoden optiomahdollisuus, josta päättää Hansel Oy. Hansel Oy vastaa myös puitesopimusten hallinnasta ja toimittajayhteistyöstä. Puitejärjestelyllä voi hankkia säiliötoimituksina kevyttä polttoöljyä lämmityskäyttöön, dieseliä ja bensiiniä ajoneuvokäyttöön sekä moottoripolttoöljyä alus- ja työkonekäyttöön.​

Puitejärjestelyyn liittyminen on avoinna 30.09.2023 asti.​

Turun kaupungin olisi tarkoituksenmukaista sitoutua Hansel Oy:n valmisteilla olevaan puitesopimukseen lämmitysöljyjen osalta. Hankinnalle saadaan siten oletettavasti paras volyymihyöty ja kilpailukykyisin hinta. Muille säiliöön hankittaville polttoöljyille ei ole tällä hetkellä tarvetta. Turun kaupungin osakeyhtiöt liittyvät tarvittaessa itse Hansel Oy:n puitesopimukseen.​

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:​

PäätösPäätän, että Turun kaupunki sitoutuu Hansel Oy:n valmisteilla olevaan Polttonesteiden säiliötoimitukset 2024–2026 (2028) yhteishankintaan lämmitysöljyn osalta. Liittymissopimus on ajalle 01.03.2024 - 28.02.2026, jossa on kahden (2) vuoden optiomahdollisuus, jonka käyttöönotosta päättää Hansel Oy.​

Turun kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai arvoon.​

Liittymissitoumus voidaan perua ennen tarjouspyynnön julkaisua, mikäli kaupunki katsoo sen tarpeelliseksi.​

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.​

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.​

Susanna Sarvanto-Hohtari

Hankintapäällikkö

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Taru Marjamäki, puh. 040​ 185 4011

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX