LIITE 1

Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin

 

Ensimmäisenä sijoituspaikkana Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus

Perusyksikön nimi

 

Perusyksikön numero

Alkupäivämäärä
1.6.2023 – 31.7.2025

Nimike

Muutosjohtaja

Nimikekoodi

73816

Vakanssinumero

Uusi

Nimikeselite

Tehtävät

Yhteisvaikuttava johtaminen lasten ja nuorten ikäkaaressa -hankkeesta vastaa ja sitä johtaa muutosjohtaja kansliapäällikön suorassa alaisuudessa. Muutosjohtajan tehtävänä on ensisijaisesti johtaa horisontaalista yhteisvaikuttavaa hankekokonaisuutta.

Kelpoisuusvaatimus: ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa

 

Perustelut, jos käytetään julkista valtaa

Johtava virka

Sovellettava ves/tes

Työaikajärjestelmä

 

Palkkaryhmä Hinnoittelematon

Osa-aika % (jos osa-aikainen)

Tehtäväkohtainen palkka

6 000 €/kk

Vaativuusluokka (TVA-ryhmän määrittelemä)

Pvm

Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

57 720

Vuositasolla 98 949 €/vuosi

 

Vakanssin perustamisen yhteydessä

tehtävää hoidettu määräaikaisesti

korvataan ostopalvelua

lakkautetaan toinen vakanssi

Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit

Lakkautetaan

lukien

nimike

vaknro

vakanssilaji

tehtäväkohtainen palkka

Nettokustannusvaikutus (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

Vuositasolla €/vuosi

 

 

Pääkirjatilii

400000

Kustannuspaikka

11010

Tilausnro

PRR-osa

Toimintoalue

Muut erityispiirteet/lisätiedot

 

 

Esityksen tekijä
Tuomas Heikkinen

Virka-asema
Kansliapäällikkö

Päiväys
2.5.2023