Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintapäällikkö4228.03.2023 

6553-2021 (02 08 00)

IT kehittämisen ja ylläpidon palvelut ajalle 1.11.2022 (tavoite) - 31.10.2026

Hankintapalvelut, projektipäällikkö, Pekka Lång, 24.3.2023:

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on perustanut IT kehittämisen ja ylläpidon palvelun dynaamisen hankintajärjestelmän ajalle 1.11.2022 (tavoite)–30.10.2026. Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheen on arvioitu kestävän 15.11.2022 asti, minkä jälkeen hankintajärjestelmässä siirrytään hankintavaiheeseen ja sisäisten kilpailutusten tekemiseen.

 

Dynaaminen hankintajärjestelmä ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) EU-kynnysarvot (EU-hankinta).

 

Dynaamista hankintajärjestelmää koskeva EU-hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 4.10.2022 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, EU:n virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED) -tietokannassa. Osallistumispyyntö liitteineen lähetettiin julkaistavaksi samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

 

Dynaamisen hankintajärjestelmän arvioitu kokonaisarvo on 1000000 euroa (alv 0 %).

 

Osallistumispyynnössä ja sen liitteissä kuvattiin ehdokkaalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

Osallistumishakemus liitteineen tuli jättää suomen kielellä.

 

Osallistumishakemuksia saatiin 24.03.2023 klo 11.00 mennessä seuraavilta tarjoajilta: Infrakit Group Oy, Meltlake Oy ja Reto Oy.

 

Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi

 

Osallistumispyynnön ja dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisesti dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa eli 1. vaiheessa arvioidaan ehdokkaiden soveltuvuus.

 

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84‒86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

 

Kaikki ehdokkaat täyttivät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä.

      

Päätös          Päätän edellä esitetyin perustein, että IT kehittämisen ja ylläpidon palvelun dynaamiseen hankintajärjestelmään valitaan seuraavat ehdokkaat: Infrakit Group Oy, Meltlake Oy ja Reto Oy.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätiedot: projektipäällikkö Pekka Lång, p.040 6350534

 

 

 

 

 

 

 

Jakelu

aoInfrakit Group Oy
aoMeltlake Oy
aoReto Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tiedKonsernihallinto, IT-palvelut