Kehityskiinteistöjen operatiivinen luokittelu 13.1.2023