Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö8006.03.2023 

9666-2022 (00 00 00)

Muutokset vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 3.3.2023:

Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoista 6.2.2023 § 59 ja samalla oikeuttanut kansliapäällikön tekemään vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin tarvittaessa täydennyksiä ja muutoksia. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen on ilmoitettu seuraavat, oheismateriaaleista 1 ja 2 ilmenevät lisäykset ja muutokset, joiden perusteella vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot ovat liitteiden 1 ja 2 mukaiset.

Liite 1​Vaalilautakuntien kokoonpanot

Liite 2​Vaalitoimikuntien kokoonpanot

Oheismateriaali 1​Vaalilautakuntamuutokset kaupunginhallituksen päätöksen 6.2.2023 § 59 jälkeen

Oheismateriaali 2​Vaalitoimikuntamuutokset kaupunginhallituksen päätöksen 6.2.2023 § 59 jälkeen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoihin ilmoitetut muutokset siten, että kokoonpanot muutosten jälkeen ovat liitteiden 1 ja 2 mukaiset.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKeskusvaalilautakunta
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 80
Liite 1:Liite 1 Vaalilautakuntien kokoonpanot
Liite 2:Liite 2 Vaalitoimikuntien kokoonpanot
Oheismateriaali 1:Vaalilautakuntamuutokset kh päätöksen 6.2.2023 § 59 jälkeen
Oheismateriaali 2:Vaalitoimikuntamuutokset kh päätöksen 6.2.2023 § 59 jälkeen