Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja1602.03.2023 

1406-2023 (02 08 00, 07.03)

Lisähankinta Atea Finland Oy:ltä Microsoft EA -sopimukseen, päätös dnro 1406-2023

IT-pääsuunnittelija Marco Särös ja tietoturvapäällikkö Pasi Kalevo, 1.3.2023:

Kuntien Tiera Oy on kilpailuttanut Tieran verkkokaupan, jonka kilpailutuksen on voittanut Atea Finland Oy. Turun kaupunki on liittynyt Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppa -puitesopimukseen (dnro 11010-2019).

Turun kaupungin IT-palvelujohtaja on tehnyt päätöksen uuden Microsoft Enterprise Agreement (EA) -sopimuksen hankinnasta kaudelle 1.4.2023-31.3.2026 (dnro 1406-2023, § 14). Päätöksessä tietotyötä tekevien tietoturvatasoa päätetään nostaa hankkimalla tietoturvalliset M365 E5 -lisenssit aiempien M365 E3 -lisenssien tilalle, mutta muun henkilökunnan käyttämien M365 F3 -lisenssien tietoturvatasoa ei päätetä nostaa. Uusien neuvottelujen tuloksena M365 F3 -lisenssien tietoturvatasoa tulee kuitenkin nostaa, jotta koko henkilökunnan osalta saavutetaan yhtäläinen tietoturvataso.

Näin ollen uudelle sopimuskaudelle 1.4.2023-31.3.2026 tulee myös M365 F3 -lisenssien tietoturvatasoa nostaa ottamalla käyttöön M365 F5 Security+Compliance -lisäosat.

Lisenssien päivitys tietoturvan ja myös tietosuojan parantamiseksi on perusteltua erityisesti seuraavista syistä

  1. Siirtyminen nyt puutteena olevaan preventiiviseen (ennakoivaan) hyökkäysten torjuntaan estämällä hyökkäykset jo ennen niiden tapahtumista.
  2. Pilvipalveluiden käytön jatkuvasti lisääntyessä kehittyneempi tuki niiden hallintaan myös tietoturvamielessä.
  3. Kehittyneempi valvonta pääsynhallinnan ja laitehallinnan sekä tunnistautumisvaatimusten osalta.
  4. Mahdollisuus tietosuojan kannalta parempaan ja tehokkaampaan arkaluontoisen ja suojattavan tiedon tunnistamiseen ja sen hallintaan

Turun kaupunki on saanut puitesopimustoimittaja Atea Finland Oy:ltä tarjouksen Microsoft M365 F5 Security+Compliance -lisäosista.

Kolmen vuoden sopimus aiheuttaa lisäkustannuksia seuraavasti (alv 0 %):

1. vuosi (1.4.2023-31.3.2024): 109 661,76 €

2. vuosi (1.4.2024-31.3.2025): 109 661,76 €

3. vuosi (1.4.2025-31.3.2026): 109 661,76 €

Sopimuskauden todelliset kustannukset tarkentuvat käytettyjen lisenssimäärien mukaisesti kunakin vuonna tehdyn True-Up -laskennan mukaisesti

IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro puoltaa esitettyä hankintaa.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Atea Finland Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti Microsoft M365 F5 Security+Compliance -lisäosat kaudelle 1.4.2023-31.3.2026. Vuoden 2023 kustannuksista 109 661,76 € kohdistetaan kustannuspaikalle 14280/Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero M-1002-104367 M365 E5 -käyttäjälisenssit. Vuoden 2024 kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13175/Laitteet ja työasemalisenssit ja vuoden 2025 kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13175/Laitteet ja työasemalisenssit.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Atea Finland Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti Microsoft M365 F5 Security+Compliance -lisäosat kaudelle 1.4.2023-31.3.2026. Vuoden 2023 kustannuksista 109 661,76 € kohdistetaan kustannuspaikalle 14280/Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero M-1002-104367 M365 E5 -käyttäjälisenssit. Vuoden 2024 kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13175/Laitteet ja työasemalisenssit ja vuoden 2025 kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13175/Laitteet ja työasemalisenssit.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella. Tilaus tehdään kiireellisenä ilman odotusaikaa aiemman päätöksen (IT-palvelujohtaja § 14/2023) mukaisen tilauksen yhteydessä, jotta lisenssit saadaan käyttöön kattavasti ja sovitulla hinnoittelulla.

Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Marco Särös, 050 401 7823.

Jakelu

aoAtea Finland Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX