Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja6401.03.2023 

679-2023 (01 02 00)

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneiden henkilöiden työaikasaldojen maksaminen

Henkilöstöpalvelupäällikkö Teija Mielonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 1.3.2023:

Henkilöstöjohtaja on tehnyt 24.1.2023 § 28 päätöksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneiden henkilöiden säännöllisen työajan ylittäneiden työtuntien (Flexim-kirjausten mukaiset plus -saldot) korvaamisesta. Turun kaupungin liukuvaa työaikaa koskevan ohjeen (henkilöstöjohtaja 25.5.2018 § 97) mukaan, mikäli liukuvassa työajassa säännöllinen työaika ylittyy virka- tai työsuhteen päättyessä, korvataan säännöllisen työajan ylittäneet työtunnit korottamattoman tuntipalkan mukaan.

​Edellä mainittua henkilöstöjohtajan päätöstä on tarpeen korjata tällä päätöksellä siten, että XXXXX maksetaan saldotunteja 8:52.​ ​

​Palkka-asioita koskevan delegointipäätöksen (28.12.2022 § 418) mukaan henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan säännöllisen työajan ylittäneet työtunnit 8:52 palvelussuhteen päättyessä. Em. työtunnit (Flexim-kirjausten mukaiset plus -saldot) maksetaan korottamattoman tuntipalkan mukaan.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX