Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja6328.02.2023 

1452-2023 (01 02 01)

Erityisasiantuntijan määräaikaiseen toimeen (vak. nro. 001096) siirtyvän työntekijän henkilökohtainen lisä

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 28.2.2023:

XXXXX on maksettu aiemmin tehdyn erillisen päätöksen perusteella henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan tietopalveluasiantuntijan toimessa (vak. nro 401484). Henkilökohtaisen lisän suuruus on ollut 218,28 €/kk.

XXXXX siirtyy erityisasiantuntijan määräaikaiseen toimeen (vak. nro 001096) ajalle 1.3.2023-14.8.2023. Toiminnanohjausjohtaja Jaakko Ståhlberg on esittänyt, että XXXXX tulisi siirtää hänen henkilökohtainen lisänsä erityisasiantuntijan määräaikaiseen toimeen (vak. nro 001096).

KVTES:n II luvun 11 § 5 momentin mukaan henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain silloin, kun kysymyksessä on tehtävien olennaisesta muuttumisesta aiheutuva palkkausperusteiden uudelleen arviointi tai viranhaltijasta/työntekijästä itsestään johtuva työsuorituksen huomattava huonontuminen. XXXXX työtehtävät ja tehtäväkohtainen palkka muuttuvat hänen siirtyessään tietopalveluasiantuntijan tehtävästä erityisasiantuntijan tehtävään. Em. toimien tehtäväsisällöissä ei ole sellaista yhteneväisyyttä, että henkilökohtaisen lisän maksaminen voitaisiin katsoa perustelluksi. Henkilön kokonaispalkka on erityisasiantuntijan määräaikaisessa toimessa suurempi kuin tietopalveluasiantuntijan toimessa, vaikka henkilökohtainen lisä ei siirry erityisasiantuntijan tehtävään.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX ei makseta KVTES:n II luvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää hänen hoitaessaan erityisasiantuntijan määräaikaista toimea (vak. nro 001096) ajalla 1.3.2023-14.8.2023.​ ​

​​

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, tietopalvelut
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX