Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö7428.02.2023 

10089-2022 (02 05 01)

Talousarviomäärärahan Suurtapahtumatuet Kh/14150 ensimmäinen jakopäätös 2023

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen ja tapahtumajohtaja Antti Kirkkola 27.2.2023:

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2023 on kustannuspaikalla 14150 KH/Suurtapahtumatuet käytettävissä 480.000 €:n määräraha. Tapahtumavastuualue on valmistellut ensimmäisen jakosuunnitelman ko. määrärahalle.

Määrärahan käyttösuunnitelmalla tuetaan Turku strategian ja pormestariohjelman tavoitteita.

Määrärahan jaossa on noudatettu vakiintuneita periaatteita. Anomuksia käsiteltäessä on pyritty huomioimaan mm. tapahtuman ja avustettavan toiminnan strategisuus, luonne, status, laajuus, medianäkyvyys, toteuttamiskelpoisuus, osanottaja- sekä yleisömäärät sekä aluetaloudelliset- ja matkailuvaikutukset kaupungille.

Avustettavilta tapahtumajärjestäjiltä edellytetään perinteisen toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin lisäksi tiivistä markkinointiviestintään ja matkailun edistämiseen liittyvää yhteistyötä kaupungin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tapahtuman medianäkyvyyden ja vetovoiman kasvattaminen sekä tapahtumien kytkeminen kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun edistämiseen sekä kaupungin ydinviesteihin. Avustettavia tahoja kannustetaan suuntaamaan toimintaa kaupungin keskustaa-alueelle ydinkeskustan elinvoiman ja vireyden kasvattamiseksi. Lisäksi tapahtumajärjestäjiä kannustetaan ja ohjataan kaupungin tavoitteiden mukaisesti monialaisen vastuullisuuden edistämiseen, kuten joukkoliikenteen käytön suosimiseen tapahtuman osallistujille ja katsojille.

​Lisäksi kustannuspaikalta maksetaan Kaupunkikeskustayhdistyksen sopimusperusteinen vuosittainen maksuosuus ja rahoitetaan suurtapahtumatoiminnan edistämisen kustannuksia.

Nyt esitettävä 1. jakopäätös on liitteessä 1. Siinä kuvataan avustettavat tapahtumat ja toimenpiteet, joita saadaan avustaa ja joista saadaan aiheuttaa kustannuksia ko. kustannuspaikalle.

Esitän, että 14150 KH/Suurtapahtumatuet määrärahalla avustetaan tapahtumia ja sitä saadaan käyttää tapahtumatoiminnan edistämiseen liitteen 1. mukaisesti.​

Liite 1​Suurtapahtumatuet, käyttösuunnitelmapäätös 1-2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että 14150 KH/Suurtapahtumatuet määrärahalla avustetaan tapahtumia ja sitä saadaan käyttää tapahtumatoiminnan edistämiseen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

aoHakijat
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tpvVapaa-aika, tapahtumavastuualue
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 74
Liite 1:Suurtapahtumatuet, käyttösuunnitelmapäätös 1-2023