Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja6228.02.2023 

15170-2022 (01 00 01, 01 02 01)

OVTES:n osio G:n 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän jako henkilökohtaisten lisiin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksen palvelualueella

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 27.2.2023:

Henkilöstöjohtaja on 22.12.2022 § 340 on päättänyt OVTES:n osio G:n piiriin kuuluvan varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön 1.10.2022 lukien toteutettavan yhteensä 0,45​ %:n suuruisen paikallisen järjestelyerän käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista ja perusteista päätöksen liitteenä olleen neuvottelupöytäkirjan mukaisesti.

​Käytössä olevasta järjestelyerästä 15 % on kohdennettu kasvatustieteiden maisteritutkinnon suorittaneille varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatuksen erityisopettajille. Loppuosa käytössä olevasta järjestelyerästä (85 %) on kohdennettu varhaiskasvatuksen eri alueille siten, että jatkossa alueilla jaossa olevien henkilökohtaisten lisien suhteellinen osuus alueiden palkkasummista vastaisi mahdollisuuksien mukaan toisiaan. Paikallisen järjestelyerän suuruus on 6.147 euroa.

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudesta on tullut esitys järjestelyerän käyttämisestä henkilökohtaisten lisien korotuksiin varhaiskasvatuksen palvelualueella sekä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen palvelualueen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen esitys on valmisteltu asiasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöjohtajan tulee tehdä erillinen päätös henkilökohtaisten lisien maksamisesta palvelukokonaisuuden esityksen mukaisesti.

Liite 1OVTES:n osio G:n 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän jako henkilökohtaisten lisien korotuksiin varhaiskasvatuksen palvelualueella (Suojattu, Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2​OVTES:n osio G:n 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän jako henkilökohtaisten lisien korotuksiin varhaiskasvatuksen palvelualueella

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaiset henkilökohtaisten lisien korotukset tulemaan voimaan 1.10.2022 lukien.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä​

Jakelu

tiedSarastia Oy
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 62
Liite 1:OVTES:n osio G:n 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän jako henkilökohtaisten lisiin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksen palvelualueella
Liite 2:OVTES:n osio G:n 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän jako henkilökohtaisten lisien korotuksiin varhaiskasvatuksen palvelualueella