Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintapäällikkö2528.02.2023 

14074-2020 (02 08 00)

Pienkodinkoneiden hinnanmuutoksien jatkaminen ajalle 1.3.2023 - 30.4.2023

Hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen 27.2.2023:

 

Hankinnan tausta

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden hankintapäällikön päätöksellä 24.10.2022 § 117 on päätetty hyväksyä Huolto Vuorio Oy:n esittämät pienkodinkoneiden (veden- ja kahvinkeittimet, imurit, silitysraudat, parran- ja hiustenleikkuukoneet jne) tuote- ja hintamuutokset ajalle 1.11.2022 – 28.2.2023.

 

Huolto Vuorio Oy on esittänyt 10.2.2023, että Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden hankintapäällikön päätöksen 24.10.2022 § 117 mukaisia hintoja jatkettaisiin 30.4.2023 asti.

 

Ottaen huomioon Huolto Vuorio Oy:n aikaisemmin esittämät perustelut tuote- ja hintojen muutoksille voidaan katsoa, että Kaupunginhallituksen ohjeen, jonka perusteella kaupunki arvio hinnankorotuksia, mukaan kaupunki arvioi esityksiä määräaikaisesti, kun ne perustuvat nyt käsillä olevaan poikkeukselliseen tilanteeseen. Lisäksi kaupunki haluaa kiinnittää toimittajan huomion jatkossa siihen, että sopimuksen mukaan ’’Toimittajan tulee tarjota sopimustuotteen tilalle alkuperäisessä tarjouksessa tarjottua tuotetta laadullisesti vastaava korvaava tuote, jonka tulee olla hinnaltaan sama tai edullisempi.’’

 

Em. perusteella Turun kaupunki voi jatkaa Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden hankintapäällikön päätöksen 24.10.2022 § 117 mukaisia hintoja 1.3.2023 alkaen kahdella (2) kuukaudella 30.4.2023 asti.

 

Sopimusmuutoksessa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesta vähäarvoisesta muutoksesta.

 

Liite 1

Sopimushinnat ja -tuotteet 1.3.2023 – 30.4.2023 (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n momentin 20 kohta)

 

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yh-teishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän edellä esitetyin perustein, että pienkodinkoneiden (veden- ja kahvinkeittimet, imurit, silitysraudat, parran- ja hiustenleikkuukoneet jne) sopimukseen (diaari 14074-2020) hyväksytään liitteen 1 mukaisten hintojen voimassaolon jatkamisen ajalle 1.3.2023 – 30.4.2023. Huolto Vuorio Oy:n on välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hintoihin liittyvät alentavat tekijät ja ilmoitettava näistä muutoksista Turun kaupungille.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

Oikaisu ja valitusosoitus liitteenä

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen, puhelin 044 907 5894.

 

Jakelu

aoHuolto Vuorio Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX


Liitteet:

Khankpa § 25
Liite 1:Sopimushinnat ja -tuotteet 1.3.2023 - 30.4.2023 (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n momentin 20 kohta)