Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Kaupunginlakimies (vakanssi 000123)527.02.2023 

209-2023 (02 06 04)

Pysäköintivirhemaksujen siirtäminen ulosottoon 1/2023

Kaupunginlakimies Petra Einiö 27.2.2023:

Turun kaupungin saatavan ulosottoon siirtäminen kuuluu hallintosäännön mukaan kansliapäällikölle​ (hallintosääntö 40 § 1 mom. 13 kohta). Kansiliapäällikkö on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimiehille päätöksen 22.12.2022 § 413 pykälässä 12.

Kunnan julkisoikeudellisten maksujen ulosottoon vieminen vaatii kunnan viranhaltijan erillisen päätöksen. Pysäköintivirhemaksut ovat verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain mukaan suoraan ulosottoon vietäviä saatavia, joiden perintää ei voida antaa ulkkopuolisen tahon hoidettavaksi.

Pysäköinninvalvonta on 22.2.2023 esittänyt liitteen 1 saatavat vietäväksi ulosottoon. Listalle ovat nousseet sellaiset saatavat, joiden osalta pysäköinninvalvonta on arvioinut velallisella olevan maksukykyä.

Liite 1​Ulosottosuositus pysäköinninvalvonta 22.2.2023 (Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Päätös​Päätin siirtää liitteen 1 mukaiset kaupungin julkisoikeudelliset saatavat ulosottoon.

Petra Einiö

kaupunginlakimies

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Klakipa § 5
Liite 1:Ulosottosuositus pysäköinninvalvonta 22.2.2023