Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja6128.02.2023 

1544-2023 (01 02 01)

Erillislisän poistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 24.2.2023:

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi en esittänyt, että XXXXX liikennesuunnitteluinsinöörin toimessa (vak. nro 607073) maksettu TS 14 §:n mukainen erillislisä 51,56 €/kk poistetaan 1.3.2023 lukien.

​​ XXXXX on valittu kaupunkirakentaminen palvelualueen kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun vastuualueen suunnitteluinsinöörin toimeen (vak. nro 001090) 1.3.2023 alkaen. XXXXX on​ maksettu TS 14 §:n mukainen erillislisä 51,56 €/kk liikennesuunnittelun vastuualueen liikennesuunnitteluinsinöörin toimessa (vak. nro 607073).

​TS 14 §:n 4 momentin mukaan erillislisä poistuu tai pienenee vain tehtäväkohtaisen palkan noustessa toiseen tehtävään siirtymisen tai tehtävien muutoksen vuoksi. Viranhaltijan tai työntekijän varsinaisen palkan pitää tällöin nousta vähintään tehtäväkohtaisen palkan korotuksen puolikkaalla.

​Erillislisä tulee poistaa, koska XXXXX varsinainen palkka uudessa tehtävässä nousee vähintään tehtäväkohtaisen palkan korotuksen puolikkaalla.​

Kansliapäällikön palkka-asioita koskevan delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 perusteella asiasta päättäminen kuuluu henkilöstöjohtajan päätösvaltaan.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX liikennesuunnitteluinsinöörin toimessa (vak. nro 607073) maksettu TS 14 §:n mukainen erillislisä 51,56 €/kk poistetaan 1.3.2023 lukien.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

​​

Oikaisuvaatimusohje liitteenä​

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX