Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja6028.02.2023 

1512-2023 (01 02 00)

Toimistosihteerien toimien tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 24.2.2023:

Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen ja hallintojohtaja Jukka Varonen ovat esittäneet toimistosihteeri XXXXX (vakanssi 000140) ja toimistosihteeri XXXXX (vakanssi 000417) tehtäväkohtaisen palkan määräaikaista korottamista 5 % ajalla 20.2. – 20.8.2023. Toimistosihteerin toimen vak. nro 000140 tehtäväkohtainen palkka on 2.280,18 €/kk, jolloin tarkistettu tehtäväkohtainen palkka on 2.394,19 €/kk ajalla 20.2. – 20.8.2023. Toimistosihteerin toimen vak. nro 000417 tehtäväkohtainen palkka on 2.443,81 €/kk, jolloin tarkistettu tehtäväkohtainen palkka on 2.566,00 €/kk ajalla 20.2. – 20.8.2023.

​Esityksessä on todettu, että yleishallinnon vastuualueen päätöksenteon tuen yksikössä oleva hallintosihteerin vakanssi 608157 on vailla hoitajaa em. ajalla. Toimistosihteerit Marika Hietapohja (vakanssi 000140) ja Anne Vuori (vakanssi 000417) hoitavat tänä aikana omien työtehtäviensä ohella kaupunkiympäristölautakuntaan liittyviä valmistelutehtäviä huolehtien mm. lautakunnan kokousten esityslistoista. Nämä eivät kuulu heidän tavanomaisiin työtehtäviinsä, vaativat erityistä perehtymistä ja lisäävät olennaisesti tehtävien vaativuutta.

​Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Tehtävien vaativuuden olennaisesti muuttuessa toimistosihteerin toimien (vak. nrot 000140 ja 000417) ja toimien hoitajien tehtäväkohtaista palkkaa voidaan tarkistaa esitetyn mukaisesti.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että toimistosihteerin toimen (vak. nro 000140) ja toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2.394,19 €/kk (KVTES/ 01TOI060) ajalla 20.2. – 20.8.2023 ja toimistosihteerin toimen (vak. nro 000417) ja toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2.566,00 €/kk (KVTES/01TOI060) ajalla 20.2. – 20.8.2023.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX