Turun kaupungin asiakirjoista ja tietojen antamisesta perittävät maksut

 

Hinnasto koskee arkistoasiakirjoja ja digitaalisia tiedostoja. Palvelukokonaisuuksilla voi olla tätä taksaa täydentäviä omia hinnastoja.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla annetuista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.

 

1. KAUPUNGIN ASIAKIRJOISTA ANNETTUJEN KOPIOIDEN, SKANNAUSTEN JA TULOSTEIDEN HINNAT

 

TUOTE/PALVELU

Yksikkö

Arvonlisäveroton hinta €

Arvonlisäverollinen hinta €

Alv %

 

Paperikopiot ja tulosteet

 

A4

€/kpl

2,00

 

 

A3

€/kpl

4,00

 

 

 

Maksu ei koske asiakkaan itse ottamia kopioita, joiden hinnasta määrätään erikseen.

 

Tilauksen yhteydessä samasta asiakirjasta pyydetyt lisäkopiot ovat arvonlisäverollisia:

 

A4

€/kpl

2,00

2,48

24

A3

€/kpl

4,00

4,96

24

 

Skannatut tiedostot

 

Mikäli sähköpostitse lähetettävä asiakirja ei ole alun perin sähköisessä muodossa, peritään maksu kultakin skannatulta sivulta seuraavasti:

 

A4

€/kpl

2,00

 

 

A3

€/kpl

2,00

 

 

 

Arkiston mikrokorttitulosteet (paperiset ja skannatut)

 

A3

€/kpl

4,00

 

 

 

Tilauksen yhteydessä samasta asiakirjasta pyydetyt lisäkopiot ovat arvonlisäverollisia:

 

A4

€/kpl

4,00

4,96

24

 

2. MYYNTIPALVELU VERKKOSIVUJEN KAUTTA

 

TUOTE/PALVELU

Yksikkö

Arvonlisäveroton hinta €

Arvonlisäverollinen hinta €

Alv %

 

Digitoitu aineisto

 

€/kpl

 

4,03

 

5,00

 

24

 

3. HENKILÖTYÖVELOITUS

 

TUOTE/PALVELU

Yksikkö

Arvonlisäveroton hinta €

Arvonlisäverollinen hinta €

Alv %

Selvitykset ja tiedonhaut

½ h

20,00

24,80

24

 

Ensimmäinen puoli tuntia on maksuton.

 

Selvityksistä ja tiedonhauista sekä niistä perittävistä kustannuksista tehdään sopimus asiakkaan kanssa.

 

Henkilötyöveloitus peritään myös asiakkaan pyynnöstä koostettavista asiakirjoista.

 

Maksu peritään myös sähköisesti tallennetusta ja sähköisesti asiakkaalle toimitetusta asiakirjasta, mikäli tiedon etsiminen sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä edellyttää poikkeuksellista tiedonhakua.

 

Henkilötyöveloitusta ei peritä, mikäli tiedonhaku liittyy asian valmisteluun Turun kaupungin organisaatioissa. Maksu peritään kaupunkikonsernin tytäryhteisöiltä.

 

3. JULKAISULUPAMAKSU/KÄYTTÖOIKEUSMAKSU

 

TUOTE/PALVELU

Yksikkö

Arvonlisäveroton hinta €

Arvonlisäverollinen hinta €

Alv %

 

Julkaisulupamaksu

Käyttöoikeusmaksu

€/kpl

€/kpl

80,00

80,00

99,20

99,20

24

24

 

Tekijänoikeuslain mukaisen aineiston kaupallisesta käyttötarkoituksesta peritään maksu.

 

Kaiken aineiston julkaisukäytöstä tehdään sopimus.

 

4. MUUT MAKSUT

 

TUOTE/PALVELU

Yksikkö

Arvonlisäveroton hinta €

Arvonlisäverollinen hinta €

Alv %

Laskutuslisä

5,00

6,20

24

 

Laskutuslisä voidaan lisätä vain jos asiasta on erikseen sovittu asiakkaan kanssa ja hänellä on ollut mahdollisuus valita käteismaksun ja laskutuksen välillä.

 

Laskutuslisä on arvonlisäveroton, jos tuote/palvelu on veroton.

 

Mikäli asiakas tilaa kopioita tai tulosteita, jotka lähetetään kopiointiliikkeeseen, maksaa tilaaja itse kopiokustannukset ja muut mahdolliset kulut suoraan ulkopuoliselle kopiointiliikkeelle.

 

5. MAKSUTTOMAT ASIAKIRJAT

 

Asiakirja on julkisuuslain mukaan maksuton, kun:

 

1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti

2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi

3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse

4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse

5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin

6) kysymys on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta arvokkaasta tietoaineistosta

 

Näiden lisäksi maksua ei peritä seuraavissa tapauksissa:

 

6) asiakirja on lain mukaan annettava toiselle viranomaiselle.

7) asiakirja annetaan kaupungin sisäiseen käyttöön.

8) lain tai asetuksen mukaan siitä ei kuulu periä maksua.