Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2716.01.20236

9264-2021 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen kaupunkiympäristölautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 27

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 16.1.2023:

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 191 valita kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi mm. Emma Palmusen.

Palmunen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä perhesyiden vuoksi, joten hänen tilalleen Seppo Muurisen varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Emma Palmuselle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä perhesyiden vuoksi ja valita Julia Koskisen hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakuntaan Seppo Muurisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto