Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2816.01.20237

11341-2021 (00 00 01)

Muutos vammaisneuvoston kokoonpanossa

Tiivistelmä: -

Kh § 28

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 16.1.2023:

Kaupunginhallitus päätti 27.9.2021 § 444 asettaa toimikaudekseen vammaisneuvoston ja valita neuvoston jäseneksi mm. Raili Hietasen. Hietanen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero vammaisneuvoston jäsenyydestä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Saadun ilmoituksen mukaan Hietasen tilalle vammaisneuvoston jäseneksi tulisi valita Katja Niemi.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että Raili Hietaselle myönnetään ero vammaisneuvoston jäsenyydestä ja että hänen tilalleen vammaisneuvoston jäseneksi valitaan Katja Niemi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedVammaisneuvosto