Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2616.01.20235

9259-2021 (00 00 01)

Uusien jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajan nimeäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 26

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 16.1.2023:

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäsenet kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat suomenkielisestä kieliryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto nimeää kasvatus- ja opetuslautakunnan varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 189 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäseniksi mm. Timo Furuholmin ja Anna Mäkipään. Samassa yhteydessä Furuholm nimettiin jaoston puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2025.

Furuholm on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen ja nimetä uusi puheenjohtaja.

Mäkipää on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenyydestä muuttuneiden työtehtävien vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Varajäsenen mahdollisesti siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Timo Furuholmille eron kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä ja valita Risto Rinteen hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäseneksi sekä Muhiadin Hersin tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää nimetä Risto Rinteen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajaksi.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anna Mäkipäälle eron kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen tehtävästä muuttuneiden työtehtävien vuoksi ja valita Jenni Jäntin hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäseneksi sekä Selmi Holopaisen tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto