Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2516.01.20234

9255-2021 (00 00 01)

Uusien jäsenten valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 25

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 16.1.2023:

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomenkielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 188 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseniksi mm. Timo Furuholmin ja Anna Mäkipään.

Furuholm on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Mäkipää on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä muuttuneiden työtehtävien vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Timo Furuholmille eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Muhiadin Hersin hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anna Mäkipäälle eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä muuttuneiden työtehtävien vuoksi ja valita Selmi Holopaisen hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto