Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2316.01.20232

9244-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen valitseminen kaupunginhallitukseen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 23

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 16.1.2023:

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet valtuutetuista ja varavaltuutetuista.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 185 valita kaupunginhallituksen jäseneksi mm. Jaakko Lindforsin. Lindfors on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunginhallituksen jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jaakko Lindforsille eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Timo Furuholmin hänen tilalleen kaupunginhallituksen jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto