Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2216.01.20231

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 22

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 16.1.2023:

Kaupunginvaltuutettu Jaakko Lindfors on pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kuntalain 17 §:n nojalla kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi Vasemmistoliitto r.p.:n seuraavan varavaltuutetun.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jaakko Lindforsille pyytämänsä eron kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan Vasemmistoliitto r.p.:n ensimmäinen varavaltuutettu Selmi Holopainen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto