Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1316.01.20234

330-2023 (00 01 02)

Sopeuttamisohjelmatyön käynnistäminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään toimintasuunnitelmaan kirjatun sopeuttamisohjelmatyön käynnistämistä. Tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen laadukkaiden palvelujen kautta sekä alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen myös tulevaisuudessa. Turku tarjoaa runsaasti maakunnallisia palveluja ja vahvistaa koko seutukunnan elinvoimaetua erityisesti kehittymistä kiihdyttävien investointien avulla. Sopeuttamisohjelmatyön tulokset huomioidaan vuoden 2024 ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman valmistelussa ja tuodaan päätöksentekoon loka-marraskuussa.

Kh § 13

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja talousjohtaja Valtteri Mikkola 12.1.2023:

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 232 vahvistanut vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Turun taloussuunnitelmaa leimaa epävarmuus, joka johtuu kansallisista muutoksista ja globaalista tilanteesta.

Turku haluaa turvata kuntalaisten hyvinvoinnin laadukkaiden palvelujen kautta sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Turku tarjoaa runsaasti maakunnallisia palveluja ja vahvistaa koko seutukunnan elinvoimaetua erityisesti kehittymistä kiihdyttävien investointien avulla.

Kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella vahvalta, sillä sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Vaikutukset näkyvät viiveellä ja talouden sopeutuspaine kasvaa suunnitelmakauden loppua kohden.

Viimeiset vuodet sekä kuluva vuosi antavat virheellisen kuvan kaupungin taloudellisesta tilasta ja tästä syystä taloussuunnitelmaa on syytä tarkastella kokonaisuutena.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma sisältää kohdentamattoman taloutta tasapainottavan tavoitteen, joka parantaa kaupungin taloudellista asemaa pysyvästi 30 miljoonalla eurolla taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä.

Sopeuttamisohjelmatyön tavoitteena on tunnistaa merkittäviä teemoja ja keinokokonaisuuksia, jotka voidaan kirjata seuraavan taloussuunnitelmakauden toiminnan tavoitteiksi. Kohteena on koko kaupunkikonserni.

Tarkasteltavia teemoja ovat mm.

Euromääräisen tavoitteen jakaminen on etupainotteisesti haastavaa, mutta sen tunnistaminen on alkuvaiheessa tärkeää. On tärkeää huomioida, että euromääräinen tavoite ei tarkoita määrärahojen leikkausta. Tavoitetta on jaettu konserniyhteisöille ja painotettu voimakkaammin kaupungin sisällä muille, kuin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudelle. Täsmennetty tavoite tuodaan kaupunginhallitukselle suunnitteluraamin yhteydessä.

Euromääräinen laskennallinen tavoite eri kokonaisuuksille:

Kohde

Tavoite

-% TA2023

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

15 milj.

4,4 %

Muut palvelukokonaisuudet (ml. konsernihallinto)

10 milj.

5,2 %

Konserniyhteisöt

5 milj.

 

 

Työssä käytetään tiedonhankinnassa apuna sekä perinteisiä haastatteluja, mutta lopulta myös toimialarajat ylittäviä työryhmiä. Kaupungin sisäinen työ on ratkaisevaa, mutta työtä tullaan tekemään myös yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa.

Kaupunki on kilpailuttanut sopeuttamisohjelman asiantuntija- ja konsultointityön ja valinnut palveluntuottajaksi Finnish Consulting Group Oy:n (FCG). Kaupungin johtoryhmä ohjaa työskentelyä ja työn etenemistä seurataan puheenjohtajatoimikunnassa.

Oheismateriaali 1Turun kaupunki – ”Vahvana 2030-luvulle”

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää käynnistää sopeuttamisohjelmatyön, jonka tavoitteena on yksilöidä kaupungin toimintakatteen kehitystä 30 miljoonalla vuoden 2026 loppuun mennessä hillitsevät toiminnan tavoitteet.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika