Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1616.01.20237

312-2023 (00 04 02, 07 02 02, 02 06 01)

Michelin Star Revelation Nordic Countries 2023 -tapahtuman järjestämissopimuksen hyväksyminen

Tiivistelmä: -

Kh § 16

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen, toimitusjohtaja Kristiina Kukkohovi ja tapahtumajohtaja Antti Kirkkola 12.1.2023:

Turku, Turun seutu, saaristo ja Varsinais-Suomi ovat vahvoja ruuan ja juoman alueita, elintarviketeollisuus on alueella merkittävää. Ruokaan kytkeytyvällä kokonaisuudella on suuri elinkeinojen kehittymiseen, matkailun vahvistumiseen sekä palveluiden ja elämysten monipuolistumiseen liittyvä kasvun potentiaali. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja yhä tehokkaammaksi ja vahvistaa brändiä.

Ruokakaupunki ja -alue koostuvat monitasoisesta ekosysteemistä, johon kuuluu koko ruokaketju kaikkine toimijoineen, muun muassa alkutuottajat, erilaiset alan yritykset, kaupat, ravintolat ja kahvilat. Mukaan kuuluvat ruoka ja juoma, tapahtumat, palvelut ja elämykset, opetus ja tutkimus – sekä niin paikalliset herkut kuin vientituotteetkin.

Vuoden 2023 alusta on käynnistynyt ruokakaupungin monialaisen kehittämisohjelman valmistelu ja kokoaminen laajan yhteistyöverkoston kanssa. Saman aikaisesti edistetään erilaisia teemaa vahvistavia avauksia, toimenpiteitä ja tapahtumia.

Osana ruokakaupunki Turun kehittämisohjelmaa Turun kaupunki, Business Finland, Food from Finland -ohjelma ja Visit Finland ovat käyneet neuvotteluja pohjoismaiden Michelin -ravintolaoppaan julkistamistilaisuuden järjestämisestä Turussa 12.6.2023. Tilaisuus järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa ja on merkittävää, että tilaisuus halutaan järjestää Turussa.

Tapahtumakokonaisuus järjestetään yhdessä Michelin-organisaation ja Business Finlandin ja sen osana toimivien Visit Finlandin ja Food from Finlandin kanssa. Business Finland ja Visit Finland edistävät yritysten kansainvälistymistä, matkailua ja investointeja Suomeen. Business Finlandin Food from Finland -ohjelma keskittyy suomalaisen elintarvikealan kehittämiseen, kasvattamiseen sekä viennin edistämiseen brändätyillä ja korkean lisäarvon tuotteilla ja palveluilla.

Michelin Nordic Countries on osa maailmanlaajuista Michelin Tyre Public Ltd yhtiötä. Michelin ravintolaoppaiden ravintoloille myöntämä tähtiarviointi on maailmankuulu konsepti ja Nordic-oppaaseen kuuluvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Turkuun saatiin ensimmäisenä Suomessa Michelin tähti Helsingin ulkopuolelle vuonna 2022, tähti myönnettiin ravintola Kaskikselle Nordic Star Revelation -tilaisuudessa Stavangerissa. Michelin oppaisiin kootaan vuosittain kohteita, joissa yhdistyvät kiinnostava matkailukohde ja korkeatasoinen ravintolakulttuuri ja palkittujen ravintoloiden osaaminen. Nordic-oppaan vuoden 2022 painoksessa on yhteensä 255 ravintolaa, joista 74 on tähditettyjä.

Tapahtumakokonaisuus on Turulle suuri huomionosoitus ja mahdollisuus profiloitua yhä vahvempana ruokakaupunkina. Tapahtuma tuo kaupunkiin merkittävän määrän kansainvälistä ruoka- ja matkailumediaa ja alan huippuosaajia. Tapahtumakokonaisuus tuo valtavan medianäkyvyyden sekä Turulle että koko Suomelle. Oheis- ja liitännäistapahtumilla tehdään tunnetuksi paikallista osaamista, korkealaatuisia raaka-aineita ja -tuotteita sekä ruokaelämyksiä ja matkailun palveluita.

Michelin -yhteistyön kautta Turku saa hyödyntää tunnettua Michelin brändiä sopimuksessa määritellyin ehdoin, mm. tapahtuman laajentamiseksi oheistapahtumin yleisön näkyville, viestinnällisin toimenpitein tukemaan Turkua matkailukohteena ja ruokakulttuurin vahvana kotimaisena ja kansainvälisenä toimijana. Kaupungilla on mahdollisuus solmia kumppanuuksia ja hyödyntää kansallisten ja kansainvälisten ruokabrändien osallisuutta tapahtumassa. Lisäksi Turku saa erilaisia markkinointiviestinnän mahdollisuuksia Michelin Nordic Countries digitaalisilla alustoilla ja itse tilaisuudessa.

Michelin Star Revelation Nordic Countries 2023 -tapahtuma oheis- ja liitännäistapahtumineen on osa ruokakaupungin kehittämiskokonaisuutta ja se osaltaan vauhdittaa yhteistyötä toimijoiden kesken sekä vahvistaa Turun tunnettuutta ruokakaupunkina.

Kaupunki on valmistellut kolmikantasopimusta Michelin -yhtiön ja Business Finlandin kanssa. Sopimukseen sisältyy, että Turun kaupunki vastaa julkistamistilaisuuden paikan vuokrakuluista sekä iltatilaisuudesta. Tilaisuus järjestetään Logomossa. Kustannusarvio tästä velvoitteesta on 40.000 euroa.

Lisäksi sopimukseen sisältyy Michelin Host City Partnership Fee, kumppanuusmaksu näkyvyydestä ja yhteistyöstä suuruudeltaan 200.000 euroa. Summa jakautuu sopimuksessa maksettavaksi yhdessä Business Finlandin kanssa. Turun kaupungin osuus on 100.000 euroa.

Hyväksyttäväksi esitettävän sopimuksen taloudelliset vastuut kaupungille ovat 140.000 euroa. Kustannuksiin on varauduttu vuoden 2023 talousarviossa.

Liite 1​Sopimus Michelin Star Revelation Nordic Countries 2023 -tapahtuman järjestämisestä

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoInnovaatiorahoituskeskus Business Finland
aoVisit Turku Archipelago Oy
tpvKonsernihallinto, elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen
tiedVapaa-aika, järjestämistoiminnon vetovoima- ja tapahtumavastuualue
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 16
Liite 1:Sopimus Michelin Star Revelation Nordic Countries 2023 -tapahtuman järjestämisestä