Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1916.01.202310

9974-2021 (00 00 01)

Muutos luottamuselintoimikunnan kokoonpanossa

Tiivistelmä: -

Kh § 19

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 12.1.2023:

Kaupunginhallitus päätti 30.8.2021 § 389 asettaa toimikaudekseen luottamuselintoimikunnan ja nimetä toimikunnan jäseneksi mm. Pirjo Lammen. Lampi on 11.1.2023 pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero luottamuselintoimikunnan jäsenyydestä.

Saadun ilmoituksen mukaan Lammen tilalle luottamuselintoimikunnan jäseneksi tulisi nimetä Kimmo Terho.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että Pirjo Lammelle myönnetään ero luottamuselintoimikunnan jäsenyydestä ja että hänen tilalleen luottamuselintoimikunnan jäseneksi nimetään Kimmo Terho päätöksentekopäivästä luottamuselintoimikunnan toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki
tiedLuottamuselintoimikunta