Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1816.01.20239

9258-2021 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen liikuntalautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 18

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 10.1.2023:

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännön 15 §:n mukaisesti kokouksessaan 23.8.2021 § 196 valinnut liikuntalautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025 sekä nimennyt puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan varsinaisista jäsenistä.

Liikuntalautakunnan varajäseneksi valittu Meri Niemi on pyytänyt eroa tehtävästä henkilökohtaisista syistä, joten ero myönnettäessä tulee hänen tilalleen valita uusi henkilö Marjut Ollilan varajäseneksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Meri Niemelle eron liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi ja valita Siiri Rattaseppin hänen tilalleen Marjut Ollilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto