LIITE 1

Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin

 

Ensimmäisenä sijoituspaikkana Konsernihallinto, Kehittämispalvelut

Perusyksikön nimi
Kehittämisen ohjaus

 

Perusyksikön numero

045291

Alkupäivämäärä
1.1.2023

Nimike

kehittämispäällikkö

Nimikekoodi

17691

Vakanssinumero

Uusi

Nimikeselite

Tehtävät

Kehittämispäällikön tehtävä jakatuu kolmeen osakokonaisuuteen: kaupunkitason kehittämisen toimintamallin parantamiseen ja ylläpitoon, konsernihallinnon kehittämisen tukemiseen ja ihmis/asiakaslähtöisen kehittämisen edistämiseen Turun kaupungissa.

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa

 

Perustelut, jos käytetään julkista valtaa

Sovellettava ves/tes

Työaikajärjestelmä

 

Palkkaryhmä 01ASI040

Osa-aika % (jos osa-aikainen)

Tehtäväkohtainen palkka

3917,08 €/kk

Vaativuusluokka (TVA-ryhmän määrittelemä)

4C

Pvm

Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

64 529

Vuositasolla 64 529 €/vuosi

 

Vakanssin perustamisen yhteydessä

tehtävää hoidettu määräaikaisesti

korvataan ostopalvelua

lakkautetaan toinen vakanssi

Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit

Lakkautetaan

1.1.2023 lukien

nimike

erityisasiantuntija

vaknro 001063

vakanssilaji

toimi

tehtäväkohtainen palkka

Nettokustannusvaikutus (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

Vuositasolla €/vuosi

 

 

Pääkirjatilii

400000

Kustannuspaikka

13050

Tilausnro

PRR-osa

Toimintoalue

Muut erityispiirteet/lisätiedot

 

 

Esityksen tekijä
Rami Savila

Virka-asema
Strategia- ja kehittämisjoht.

Päiväys
20.12.2022