Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus30220.06.202216

1883-2022 (10 03 02, 02 08 00)

Varissuon terveysaseman suun terveydenhuollon väistötilojen hankinta

Tiivistelmä: -

Kh § 302

Tilahallintapäällikkö Sami Männistö, johtava ylihammaslääkäri Marina Merne-Grafström ja asiakasvastaava Hanna Kuiko 10.6.2022:

Varissuon terveysasema toimii tällä hetkellä osoitteessa Nisse Kavonkatu 3.

Rakennus on valmistunut vuonna 1983. Terveysasemalta löytyvät Varissuon asiakaskuntaa palvelevat lähipalvelut: neuvola, lääkinnällinen kuntoutus, suun terveydenhuolto, TyksLab-toiminnot sekä terveysasematoiminnot. Tilatarve on yhteensä palveluille noin 3.000 m2.

Terveysaseman tiloissa on pidemmällä aikavälillä koettu sisäilmahaittaa ja osana sisäilmatutkimuksia kohteeseen teetettiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus syksyllä 2019. Tutkimuksen suoritti insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy. Raportti valmistui 14.1.2020 ja tutkimuksen pohjalta edellytettiin vielä ulkoseinien ja alapohjan korjaustarpeiden lisätutkimusta. Lisätutkimukset suoritti Kiwa Inspecta ja tutkimusrapotti valmistui 17.3.2020.

Tutkimuksissa selvisi, että rakennuksessa on laajoja vaurioita julkisivurakenteissa sekä alapohjassa, myös rakennuksen ikkunat ovat käyttöikänsä päässä. Sisätiloissa alkuperäiset lattiapintojen muovimatot ovat käyttöikänsä päässä, lisäksi osassa tiloja sisäilman kuitupitoisuudet olivat huomattavan korkeita. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän todettiin olevan uusimisen tarpeessa ja myöskään sähköasennukset eivät vastaa nykypäivän terveydenhuollon vastaanottotilojen vaatimuksia. Raporttien yhteenvetona suositeltiin koko rakennuksen peruskorjaamista ja toiminnan siirtämistä väistötiloihin.

Kaupunginhallitus päätti 7.3.2022 §101 hyväksyä Varissuon terveysaseman väistötilaksi Pihlajalinna Omasairaala Oy:n tilat osoitteessa Joukahaisenkatu 9, Turku. Pihlajalinna tarkensi myöhemmin tarjoamansa tilakokonaisuuden neliömäärää, joka ei ole riittävä eikä mahdollista suun terveydenhuollon ja neuvolan tilojen sijoittumista terveysaseman vastaanottotilojen yhteyteen.

Esitys neuvolan tulevasta tilaratkaisusta tuodaan erillisenä esityksenä käsittelyyn.

Suun terveydenhuollon väistötilaratkaisu, osoitteessa Joukahaisenkatu 1 Eurocity

Tilapalvelut on selvittänyt väistötilojen vaihtoehtoja olemassa olevista omista tiloista, sekä myös tehnyt markkinakartoitusta vuokratiloista Varissuon alueella ja sen lähettyvillä.

Tilapalvelut on alustavasti neuvotellut osoitteessa Joukahaisenkatu 1 sijaitsevien terveydenhuollon tilojen vuokrauksesta suun terveydenhuollon käyttöön. Kohteesta tarjotaan kaupungin vuokrattavaksi tiloja, joiden kokonaistilamäärä on noin 569 m2. Kohteen omistaa LähiTapiola. Perusvuokra tilasta on 9.400 €/kk (alv 0 %), vuosivuokra 112.800 €. Vuokralainen tekee tiloihin oman sähkösopimuksen ja vesi laskutetaan mittauksen mukaan.

Tiloissa tullaan tekemään muutostöitä suun terveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Vastaanottohuoneet muokataan hammashoitohuoneiksi ja tilaan rakennetaan välinehuolto. Alustava arvio muutostöiden kustannuksista on 365.000 € (alv 0 %), jolloin vuokralaiselta perittävä lisävuokra kuukaudessa olisi 10.324,42 € (alv 0 %). Muutostöiden kustannukset kuoletetaan 6 %:n korolla kuukausittaisina erinä 31.12.2025 mennessä. Vuokralaisella on oikeus maksaa kuolettamaton osuus kustannuksista haluamanaan ajankohtana. Lisävuokran lopullinen määrä varmistuu toteutuneiden kustannusten perusteella.

Perusvuokra ja muutostyömaksu toimitilasta tulee olemaan noin 19.724 €/kk, vuosivuokra 236.693 € (alv 0 %).

Vuokrasopimus tiloista alkaa 1.10.2022 ja on irtisanottavissa ensimmäisen kerran 31.12.2025 loppuun.

Rajoituslain huomioiminen vuokrauksissa:

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) 3 §:n 1 ja 2 momentti:

Kunnan ja kuntayhtymän tulee sisällyttää tämän lain voimaantulon jälkeen tehtäviin ja vuoden 2023 jälkeen voimassa oleviin sopimuksiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa ja rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sopimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta.

Vuokrasopimukset siirtyvät kaupungin vastuulta hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Varissuon hammashoitolan siirron yhteydessä tulee eteen myös hoitohuoneiden hoitoyksiköiden, hoitokaapistojen, röntgenputkien sekä toimistotyöpöytien hankinta. Uudessa Eurocityn hoitolassa on tarkoitus hyödyntää kaikkia olemassa olevia instrumenttejä, hoitolaitteita ja välineitä mitä voidaan siirtää Varissuon yksiköstä ja mitä on jo siirretty Pääskyvuoren yksiköstä. Useat hoitoyksiköt ovat ikääntyneitä, niillä on suuria huoltotarpeita ja varaosien saaminen on vaikeutunut.

Hoitoyksiköiden ja kaapistojen osalta on hankintakilpailutuksen myötä sopimus Plandent Oy:n kanssa (sosiaali- ja terveyslautakunta 6.4.2022 § 168).  Myös välinehuoltotoiminnan osalta joudutaan tekemään lisäinvestointeja. Varissuon autoklaavi on vuodelta 2013 ja sillä on mittava huoltohistoria eikä ole siksi siirrettävissä. Samanaikaisesti Kirkkotien hammashoitolan autoklaavi on rikkoutunut ja steriloitavat välineet on jo kevään ajalta kuljetettu Varissuolle. Dentaliassa ei tule jatkossa olemaan välinehuoltoa ja välinehuolto, ainakin tulevan suun erikoishoidon yksiköstä voidaan toteuttaa Eurocityssä. Näin ollen vähintään nykyisen Eurocityn (ent. Pääskyvuoren tila), uusien Eurocityn tilojen (vastaa Varissuon tiloja) ja Kirkkotien hammashoitolan välinehuoltopalvelut voidaan keskittää ja saavuttaa huomattavaa kustannussäästöä. Välinehuollon rakentaminen nykyvaatimusten mukaiseksi edellyttää pesudesinfektorien ja kuivauskaapin hankintaa olemassa olevien siirrettävien laitteistojen lisäksi. Lisäksi toimitilan muutoksesta aiheutuu siirto- ja asennuskustannuksia.

Tilan hammaslääketieteellisestä varustuksesta on tehty alustava suunnitelma huone ja laitekohtaisesti (liitteenä). Tässä on huomioitu siirrettävät välineistöt sekä hankittavat välineistöt. Kustannusarvion mukaisesti hoitohuoneiden varustelu 7 uuden hoitohuoneen osalta on yhteensä 157.150 €. Odotustilan tuolit kustantavat arviolta n. 2 500 €. Välinehuoltotilan varustuksen kustannusarvio on 165.125 €. Yhteensä tilan välineistön hankinnan arvio: 324.775 €.   

Ehdotus

Konserninhallinnon tilapalvelut ehdottaa Varissuon suun terveydenhuollon tilojen korvaaviksi tiloiksi vuokrattavaksi LähiTapiolan omistuksessa olevia tiloja osoitteessa Joukahaisenkatu 1, Eurocityn kiinteistö.

Tilamäärä on n. 569 m2 ja kuukausivuokra muutostyömaksu huomioiden on noin 19.724 € (alv 0 %), vuosivuokra 236.693 € (alv 0 %).

Samalla ehdotetaan hankittavaksi tilojen hammaslääketieteelliseen toimintaan vaadittava välineistö Suun terveydenhuollon suunnitelman mukaisesti, jotta tilat voidaan saattaa toiminnalliseksi. Välinehuoltotilan varustuksen kustannusarvio on 165.125 €. Yhteensä tilan välineistön hankinnan arvio on 324.775 €. Varustuksen hankintakustannukset ja hankintavastuu on hyvinvoinnin palvelukokonaisuudella. 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoLähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
tiedHyvinvointi
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut