Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10001.03.202117

529-2021 (10 03 02)

Kärsämäen paloaseman korjauksen hankeselvitys

Tiivistelmä: -

Kh § 100

Toimitilapäällikkö Minna Juselius 18.2.2021:

Hankkeen tausta ja sisältö

Kärsämäen paloaseman korjaamisesta on laadittu hankeselvitys, jonka pohjalta kohteessa tulisi toteuttaa korjausinvestointeja. Kärsämäen paloasema sijaitsee osoitteessa Kerosiinitie 24, 20360 Turku. Rakennus on kaupungin omistuksessa, mutta sijaitsee Finavian omistamalla tontilla. Varsinais- Suomen Pelastuslaitos on tiloissa vuokralla.

Hankeselvitys perustuu Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen kartoitukseen Kärsämäen harjoitusalueen kehittämistarpeista. Kyseinen alue on aidattu siten, että sen sisäpuolelle jäävät entinen Medi-Helin tukikohta, harjoitusalueet sekä Kärsämäen paloasema. Paloaseman kunnostus ja toiminnalliset muutokset ovat osa alueen kehittämissuunnitelmaa.

Rakennuksen pinta-ala on 1048 m2. Tiloissa on ollut alueen paloletkujen pesu-, korjaus- ja varastotilat, kalustohalli, sauna- ja pesutilat, sekä toimisto- ja kokoustiloja. Tilojen suunnittelun lähtökohtana on aseman käyttö erityisesti koulutuksessa. Paloasemalle sijoitetaan myös teknisisä toimintoja kuten simulaatiokoulutustila, simulaatioambulanssi ja turvallinen koti mallitila. Lisäksi rakennukseen tehdään kuntotutkimuksessa esiin tulleet rakennustekniset ja LVIAS-tekniset uudistukset ja korjaukset sekä liimapuupilarien korjaukset.

Hankkeen kustannusarvio on 1.284.550 € (alv 0%). Hinta-arvioon ei sisälly irtaimistoa, eikä toimintaan liittyviä teknisiä laitteita.

Edellä esitetyn kustannusarvion pohjalta laskettu alustava vuokra-arvio pelastuslaitokselle on noin 170.000 euroa vuodessa. Nykytilanteessa vuokrataso on noin 90.000 euroa vuodessa.

Hankeselvityksessä on asetettu tavoitteeksi käynnistää suunnittelu- ja korjaustyöt vuoden 2021 aikana, mutta lopullinen aikataulu määräytyy investointipäätöksen pohjalta.

Lausunto

Tilapalvelut pyysi lausuntoa Kärsämäen paloaseman korjauksen hankeselvityksestä Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnalta.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta käsitteli asian kokouksessaan 28.1.2021 ja päätti hyväksyä Kärsämäen paloaseman korjaukseen liittyvän hankeselvityksen ja sitoutuu hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.

Rahoitus

Kärsämäen paloaseman korjaustyöt oli alun perin tarkoitus sisällyttää tilapalvelujohtajan hyväksymään pienten, kustannusarvioltaan alle miljoonan euron, hankkeiden listaan vuodelle 2021 ja rahoittaa tätä kautta. Hankeselvityksen laadinnan aikana kävi kuitenkin ilmi, että koko hankkeen kustannusarvio ylittää miljoonan euron rajan. Näin ollen hankeselvitys saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden mukaisesti.

Hankkeen rahoitus tulisi sisällyttää kaupungin tilainvestointiohjelmaan nimettynä hankkeena. Jotta Kärsämäen paloaseman korjaustyö saataisiin tavoiteaikataulussa käyntiin, tulisi rahoitusta osoittaa 300.000 euroa jo vuodelle 2021.  Näin ollen kustannusarvio tulisi jakaa seuraavasti:

Vuosi 2021: 300.000 €

Vuosi 2022: 984.550 €.

Vuoden 2021 osalta tarvittava määrärahamuutos tullaan tekemään kaupunginvaltuustossa osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Vuoden 2022 määrärahatarve huomioidaan talousarvioprosessissa.

Liite 1Kärsämäen paloasema hankeselvitys

Omistajaohjausjohtaja, kaupunginjohtajan varahenkilö Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan hankeselvityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 100
Liite 1:Kärsämäen paloasema hankeselvitys