Kaupunginhallitus 23.11.2020 - Esityslista, kokoustiedote

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Asia Tiedote Otsikko
1 T Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 T Pöytäkirjan tarkastus
3 T Iltakouluasiat
4 T Asemakaavan- ja tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus; Haritun koulutontti, Koivula (os. Beata Marian polku, Kuoroaukio, Tahtipolku ja Murkionkatu 10) (17/2017)
5 T Rakennusjärjestysehdotuksen asettaminen nähtäville ja lausuntojen pyytäminen
6 T Kuuleminen ehdotuksesta Pysäköinnin mitoitusohjeeksi 2020
7 T Kiinteistön 853-3-19-8 sekä määräalan yleisestä alueesta 853-3-9903-0 myyminen, os. Sepänkatu 1
8 T Kellonsoittajankadun tiloista luopuminen ja Sepänkatu 1 L-siiven vuokraus
9 T Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano lautakunnissa
10 T Kaupungin vuokrahallintaan tulevien toripaviljonkeja, torikauppaa, joukkoliikennettä ym. toimintoja palvelevien maanalaisten tilojen vuokrasopimuksen täsmentäminen ja lunastusoikeudesta päättäminen
11 T Kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuoton jakaminen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin
12 T Ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen
13 T Turun kaupungin sitoutuminen Green City Accord -aloitteeseen
14 T Turun hallinto-oikeuden päätös: Vilkkilänmäen asemakaavanmuutos
15 T Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaari kevätkaudella 2021 (Kv)
16 T Kaupunginhallituksen kokousaikataulu kevätkaudella 2021
17 T Vastauksia kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyihin selvityspyyntöihin
18 T Kaupunginvaltuuston kokouksen 16.11.2020 päätösten täytäntöönpanot
19 T Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Tämän kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa 01.12.2020.
Kokoustiedottaja: Saara Malila.

Takaisin kokousluetteloon