Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja26204.11.2020 

299-2020 (00 04 02, 02 02 00, 00 01 02)

Vuoden 2020 Asukasbudjetin voittaneiden ehdotusten vahvistaminen

Kehittämispäällikkö Sari Kinnunen ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 23.10.2020:

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 6 Turun kaupungin osallistuvan budjetoinnin eli Asukasbudjetoinnin toteuttamisesta.  Kaupunginhallituksessa päätettiin mm.:

·      vuoden 2021 talousarvioesitykseen varataan osallistuvaan budjetointiin 1 milj. euroa siten, että käytettävät rahat allokoidaan uudelleen toimintasuunnitelmaan sisältyvistä toiminnoista

·      osallistuvan budjetoinnin yleiset kriteerit hyväksyttiin esityksen mukaisesti

·      äänestysoikeus on kaikilla äänestysvuoden aikana 13 vuotta täyttävillä ja sitä vanhemmilla turkulaisilla ja

·      äänestys toteutetaan digitaalisella alustalla ja avustettuna äänestämisenä.

Osallistuvaa budjetointia päätettiin toteuttaa suuraluekohtaisesti kahdeksalla suuralueella. Keskustan osalta osallistuvan budjetoinnin korvasi vuonna 2020 keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen liittyvä innovaatiokilpailu. Suuralueiden välisessä rahanjaossa huomioitiin alueellinen eriytyminen ja positiivinen diskriminaatio.

Positiivisen diskriminaation alueet 150 000 euroa

·       Varissuo-Lauste

·       Nummi-Halinen

·       Runosmäki-Raunistula

·       Pansio-Jyrkkälä

Muut alueet 100 000 euroa

·       Hirvensalo-Kakskerta

·       Skanssi-Uittamo

·       Länsikeskus

·       Maaria-Paattinen

Asukasbudjetin ehdota-vaihe oli keväällä käynnissä Turun kaupungin verkkosivuilla. Ehdotuksia tuli yhteensä 340, joista kriteerien tarkistamisten jälkeen 242 oli mahdollisia.

Kehitä-vaiheessa korona esti fyysiset yhteiskehittämistilaisuudet. Kehittämisiä toteutettiin mahdollisuuksien mukaan Teamsilla, puhelimitse tai sähköpostilla. Tämän jälkeen kaupungin asiantuntijat hinnoittelivat suunnitelmat.

Äänestä- vaiheessa 1.-30.9.2020 valmiita suunnitelmia voisivat äänestää kaikki tänä vuonna 13-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat turkulaiset. Ääniä annettiin yhteensä 2389 kpl. Alla olevassa taulukossa on kerrottu alueittain suunnitelmien määrä ja alueella äänestäneiden määrä:

 

Varissuo-Lauste19 suunnitelmaa182 ääntä
Nummi-Halinen 33 suunnitelmaa515 ääntä
Runosmäki-Raunistula15 suunnitelmaa242 ääntä
Pansio-Jyrkkälä 16 suunnitelmaa97 ääntä
Hirvensalo-Kakskerta22 suunnitelmaa374 ääntä
Skanssi-Uittamo29 suunnitelmaa317 ääntä
Länsikeskus19 suunnitelmaa250 ääntä
Maaria-Paattinen74 suunnitelmaa412 ääntä

 

Eniten ääniä saaneiden ehdotusten läpikäynnissä oli huomioitava kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti, että määrärahaa jyvitetään ensin äänestyksen suosituimmalle listalla olevalle suunnitelmalle, sitten toiseksi suosituimmalle jne. Jos järjestyksessä seuraavana oleva suunnitelma ei enää mahdu jäljellä olevaan määrärahan piiriin, listalla liikutaan alaspäin, kunnes löytyy suunnitelma, joka vielä mahtuu jäljellä olevaan määrärahaan. Alueen määrärahaa ei voi ylittää.

Länsikeskuksen suuralueella kaksi ehdotusta sai saman äänimäärän. Tämän vuoksi alueen eniten ääniä saaduista ehdotuksista järjestettiin uusintaäänestys ajanjaksolla 12.-18.10.2020. Uusintaäänestyksessä ääniä annettiin yhteensä 621 kappaletta.

Vuoden 2020 Asukasbudjetin äänestysten perusteella eri suuralueilla toteutettavat ehdotukset on esitetty kootusti suuralueittain liitteessä 1.

Toimeenpanovaiheessa voittaneiden suunnitelmien koordinaatio- ja toimeenpanovastuu on kaupungilla. Tuotannossa voidaan tehdä yhteistyötä yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Kaupunginjohtaja velvoittaa toimialajohtajat toteuttamaan äänestyksen voittaneet suunnitelmat, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Voittaneiden suunnitelmien toteuttamiseen vaadittavat määrärahat siirretään toimialoille vuoden 2021 lopussa toteutuman perusteella ja seuranta tapahtuu vuosikellon mukaisesti. Käyttötalouden menot kirjataan tilastolliselle tilaukselle 406090 KH/Osallistuva budjetointi. Investointikohteiden määrärahat on varattu investointiohjelman pääluokkaan asukasviihtyvyyttä parantavat hankkeet koontinimikkeelle osallistuva budjetointi. Investointimenot kirjataan KH/ infrainvestoinnit 51002 kustannuspaikalle investointiprojekteittain.

Liite 1            Toteutettavat ehdotukset suuralueittain

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin vahvistaa Asukasbudjetti 2020 äänestystuloksen ja velvoittaa toimialajohtajat toteuttamaan äänestyksen voittaneet suunnitelmat, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana. Suunnitelmia toteuttaville toimialoille siirretään käyttötalouden määrärahat suunnitelmien toteuttamiseksi vuoden 2021 lopulla.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, asiakaspalvelu
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 262
Liite 1:Toteutettavat ehdotukset suuralueittain, asukasbudjetti