Satava-Kakskerta OYK LIITE Luonnon monimuotoisuuden kannalta